Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Homekoulut kuntoon

12.8.2014

4 358 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 4 358

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 12.2.2015.

Medborgarinitiativets titel

Homekoulut kuntoon

Datering av initiativet

12.8.2014

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 84/52/2014

Innehållet i initiativet

Julkisten rakennusten sisäilmatutkimuksille, homekorjauksille ja muille terveyden kannalta kiireellisille toimille on asetettava määräajat oireilun ilmaantumisesta lukien, ja määräaikojen noudattamatta jättäminen tulee sanktioida riittävän ankarasti.

Kaiken valtion rahoituksen ehdoksi on asetettava valtion etukäteen hyväksymän valvojan käyttäminen työmaalla. Valtion varoista maksettavan avustuksen maksaminen tehtävä mahdolliseksi vasta rakennuksen valmistuttua ja valvonnan laadun tarkastamisen jälkeen. Kosteus- ja homevalvojan käyttäminen julkisten rakennusten työmailla on erikseen säädettävä laissa pakolliseksi.

On säädettävä laki, joka määrää kaikki ilmanvaihtojärjestelmissä olevat mineraalivillaeristetyt äänenvaimentimet vaihdettaviksi terveellisiin korkeintaan vuoden mittaisen siirtymäajan puitteissa.

Motiveringar

Maamme julkisissa rakennuksissa on erittäin mittava homeongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia. Jopa 800.000 suomalaista kärsii sisäilmaongelmista kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikallaan muissa julkisissa rakennuksissa. Suuri osa oireilevista joutuu kärsimään jopa vuosikausia tutkimusten, väistötilojen ja korjausten viivästyessä.

Jopa aivan uusissa rakennuksissa on sisäilma- ja homeongelmia, jotka johtuvat rakentamisen huonosta laadusta ja kunnollisen valvonnan puuttumisesta. Sama ongelma on myös homekorjatuissa rakennuksissa, ja usein kalliisti korjattu rakennus joudutaan asettamaan käyttökieltoon jo parin vuoden kuluttua remontin valmistumisesta. Rakennustyömaiden puutteellinen valvonta ja liian kireät aikataulut aiheuttavat sen, ettei esimerkiksi betonirakenteiden kuivuutta varmisteta mittauksin, vaan märkää betonia pinnoitetaan, josta seuraa vakavia sisäilmaongelmia. Myös mineraalivillojen kastuminen varastointi- ja rakennusvaiheessa puutteellisen sääsuojauksen vuoksi on yleistä ja aiheuttaa suuren osan homeongelmistamme.

Suuri yksittäinen oireilun aiheuttaja on se, että ilmanvaihdon äänenvaimentimissa olevat mineraalivillakuidut irtoavat ja kulkeutuvat tuloilman mukana hengitysilmaan, siksi kaikki mineraalivillatäytteiset äänenvaimentimet on viipymättä vaihdettava terveellisiin. Koska mineraalivillakuitujen aiheuttamat oireet muistuttavat homeoireita, mineraalivilla-altistuksen poistaminen voisi joissakin rakennuksissa riittää korjaustoimiksi.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Markku Heikkilä


Företrädare

Markku Heikkilä


Ersättare

Jari Lantta