Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vaihtolupa käytännön lisääminen ampuma-aselakiin.

17.6.2014

2 416 stödförklaringar, varav 50 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 366

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 17.12.2014.

Medborgarinitiativets titel

Vaihtolupa käytännön lisääminen ampuma-aselakiin.

Datering av initiativet

17.6.2014

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 71/52/2014

Innehållet i initiativet

Ampuma-aseen tai sen osan vaihtaminen uuteen.

1. Aseen tai sen osan voi vaihtaa uuteen saman tai pienemmän kaliberin omaavaan vastaavanlaiseen aseeseen, viranomaiselta hankittavalla vaihtoluvalla. ( ei vaadi mitään muita todistuksia kuin vanhan aseen hallussapitoluvan numeron )

2. Vaihtolupa myönnetään olemassa olevaa hallussapitoluvan numeroa vastaan.

3. Vaihtoluvalla tapahtuneen asekaupan jälkeen, ase tai sen osa esitetään viranomaiselle viimeistään 1kk kaupanteon jälkeen.

4. Vaihtolupa on voimassa 6kk.

Motiveringar

Voimassa oleva aselaki on hankaloittanut, ampumaurheilun ja metsästysharrastajien ampuma-ase kaluston hankintaa ja päivittämistä kohtuuttoman paljon.

Vaadimme lisäyksen ampuma-aselakiin, joka mahdollistaa, jo ampuma-aseluvan omaavat henkilöt vaihtamaan aseitaan saman tai pienemmän kaliberin aseisiin, pelkällä ilmoituksella viranomaiselle.

Lakimuutos mahdollistaisi ase-elinkeinon säilymisen Suomessa, sekä antaisi ampumaurheilua ja metsästystä harrastaville henkilöille mahdollisuuden päivittää vanhenevaa tai muuten harrastukseen sopimatonta asekalustoa uudempaan ja turvallisempaan, ilman suurempaa byrokratiaa.

Esimerkiksi.
Aseen vaihtaminen toiseen tapahtuisi jatkossa seuraavanlaisesti: Aseenomistaja päättää vaihtaa aseensa toisen merkkiseen. Hän hakee viranomaiselta vaihtoluvan uuteen aseeseen, vanhan aseen hallussapitolupanumeroa vastaan. (Vaihtolupa pitää saada odottaessa rahallista korvausta vastaan). Luvan saatuaa aseenomistaja vaihtaa vanhan aseensa alan liikkeessä uuteen aseeseen, jonka jälkee aseenomistaja ilmoittaa vaihtolupaan kirjatut tiedot ja esittää uuden aseen viranomaiselle. Aseen esityksen jälkeen viranomainen päivittää aseenomistajan lupatiedot vastaamaan uutta asetta.

Nykyisen käytäntö on seuraanvanlainen:
Aseen omistaja haluaa vaihtaa esimerkiksi 2 piippuisen haulikkonsa uudempaan. Hän varaa ajan viranomaiselle. ( jonotusajat useita viikkoja ). Aseen vaihtamiseen aseenomistaja tarvitsee seuraavat todistukset: Sotilaspassi, passi, todistus metsästyseuraan ja ampumaseuraan kuulumisesta, muistio ampuma kerroista, mikäli lupaa haetaan ammunnan harrastusperusteella, sekä perustelut aseen käyttötarkoituksesta.

Haastattelun jälkeen varataan aika soveltuvuusarviointiin. (3v välein). Hyväksytyn testituloksen jälkeen odotetaan vielä hankintaluvan saantia.

Mielestämme nykyinen käytäntö soveltuu tilanteeseen kun henkilö hakee hankintalupaa uuteen harrastukseen, mutta tilanteessa jota tämä kansalaisaloite koskee ( vanhan aseen vaihtaminen uudempaa tai parempaa ) käytäntö on kaikkien osapuolten kannalta turha. Aseen omistaja on jo todettu luotettavaksi ja lainkuuliaiseksi ihmiseksi vanhan aseensa haluprosessin aikana.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 50 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Matti Hiltunen


Företrädare

Matti Hiltunen

Henri Näivä


Ersättare

Markku Viljakainen