Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

23.5.2014

67 547 fastställda stödförklaringar, varav 37 028 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 30 519

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Medborgarinitiativets titel

Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

Datering av initiativet

23.5.2014

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 61/52/2014

Innehållet i initiativet

Lisätään Lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970) uusi pykälä:


Terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa. Vakaumuksen perusteella lääkärillä on oikeus kieltäytyä laatimasta raskaudenkeskeytykseen johtavaa lausuntoa.
Nämä oikeudet koskevat myös kyseisten alojen opiskelijoita.
Raskaana olevien naisten lakisääteiset oikeudet taataan alueellisin järjestelyin.

Motiveringar

Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Lähes kaikissa Euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin (1,2). Tarvitsemme myös Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja gynekologeille.
Aloitetta tukevaa lainsäädäntöä:


Keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus on vakaumukseen perustuva uskonnon ja omantunnon vapaus. Se taataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (3), Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (4) ja Suomen perustuslaissa (5).

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa (1763/2010) todetaan, että terveydenhuollon henkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Lisäksi siinä kehotetaan neuvoston jäsenmaita kehittämään säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden (6).

Työntekijöiden oikeutta toimia syvimpien vakaumustensa mukaisesti tukee Suomen työturvallisuuslaki (7), Euroopan neuvoston direktiivi (8) ja YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (9). Maailman lääkärijärjestö sekä kansainvälinen gynekologiyhdistys kannattavat terveydenhuollon omantunnonvapautta (10-14).Viitteet:

(1) ECLJ Memorandum on the PACE report, Doc 12347, 2010

(2) E.U. Network of independent experts on fundamental rights: Opinion n 4-2005: The right to conscientious objection

(3) Euroopan ihmisoikeussopimus (9. artikla)

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirja (10. artikla)

(5) Uskonnon ja omantunnon vapaus, Suomen perustuslaki (11.6.1999/73) 11 §, Uskonnonvapauslaki (453/2003)

(6) The right to conscientious objection in lawful medical care. Council of Europe, Resolution 1763 (2010)

(7) Suomen työturvallisuuslaki (738/2002) 1§, 23§ ja 25§

(8) Direktiivi yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, 2000/78/EY, 27.10.2000

(9) YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (18. artikla)

(10) International Federation of Gynecology and Obstetrics, Resolution on conscientious objection 2006

(11) World Medical Association (WMA) , Declaration of Geneva (1948/2006)

(12) WMA , Declaration of Oslo: Therapeutic Abortion (1970/2006)

(13) WMA, Handbook on Medical Ethics, 2009 s.27

(14) WMA, International Code of Medical Ethics (1949/2006)

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 38 135 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jemina Ahola

Sari Tanus


Företrädare

Sari Tanus


Ersättare

Jemina Ahola