Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Medborgarinitiativ för grundinkomst

1.2.2013

21 634 stödförklaringar, varav 2 447 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 19 187

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 1.8.2013.

Medborgarinitiativets titel

Medborgarinitiativ för grundinkomst

Datering av initiativet

1.2.2013

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 5/52/2013

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Vi, undertecknare av detta medborgarinitiativ, föreslår att en grundinkomst, som i varje fall täcker det nuvarande grundläggande inkomstskyddet och som ges alla i landet fast bosatta fullvuxna personer, införs i Finland. Grundinkomsten bör genomföras så att inte låg- och medelinkomsttagarnas inkomster och förmåner försämras. Vi kräver att riksdagen påbörjar beredningen av en lagstiftning som innebär att en grundinkomst införs.

Motiveringar

En allmän och lika grundinkomst innebär en medborgerlig rätt till en utkomst utan behovsprövning och förenklar socialskyddet. Med hjälp av en grundinkomst tryggas den i grundlagens § 19 nämnda rätten till en människovärdig försörjning, vilket Finland också bundit sig till genom internationella avtal. En grundinkomst garanterar en säker utkomst åt alla i alla situationer, vilket hindrar att det uppkommer grupper som faller utanför trygghetssystemen. Också riksdagens grundlagsutskott har betonat betydelsen av detta i samband med behandlingen av reformen av grundrättigheterna i grundlagen.

Grundinkomsten utbetalas automatiskt till alla oberoende av personens övriga inkomster eller val av levnadssätt. Av personer med höga inkomster tas grundinkomsten i praktiken tillbaka i samband med beskattningen. Det finns ett omedelbart behov att införa en grundinkomst då den strukturella osäkerheten på arbetsmarknaden ökat, bland annat i form av korttids- och deltidsanställningar och i olika former av självsysselsättning. Dessutom är de orsaksbaserade sociala stöden dåligt samordnade med andra förmåner, förvärvsinkomster och företagande. Förvärvsarbete och det nuvarande socialskyddet garanterar inte längre en tillräcklig fortlöpande utkomst. Med hjälp av en grundinkomst kan vi bygga en välfärdsstat som är mer jämlik och rättvis än dagens.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 2 447 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Johanna Perkiö

Markku Ikkala

Otto Lehto

Simo Ruottinen

Jukka Peltokoski


Företrädare

Johanna Perkiö

Markku Ikkala

Otto Lehto

Simo Ruottinen

Peter Norra

Mikko Merikivi

Arja Alho

Jorma Kalela

Jouni Elonheimo

Olga Haapa-aho

Jussi Pikkusaari

Mikael Kallavuo

Satu Alanko-Kahiluoto

Jouni Valkonen

Li Andersson

Ilpo Puhakka


Ersättare

Jouko Kajanoja