Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kansanäänestys ”aktiivimallista”

10.4.2019

974 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 974

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kansanäänestys ”aktiivimallista”

Datering av initiativet

10.4.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/2459/2019

Innehållet i initiativet

Vaadimme kansanäänestystä viipymättä ”aktiivimallilakien” (viite 1) kumoamisesta kaikkine korjauksineen.

Kansanäänestyksessä kysytään äänestäjältä:
Tuleeko ”aktiivimallilait” kumota?
Vastauksen vaihtoehtoina ovat rastittavina ruutuina: Kyllä Ei

Kysymyksen alle tulee selitys:
”Aktiivimallilait” tarkoittavat ”työttömyysturvan aktiivimallin” voimaan saattamiseksi eduskunnan säätämiä lakeja.

Eduskuntaa vaaditaan päättämään kansanäänestys sitovaksi. Tämä on toinen erillinen vaatimus.

Motiveringar

Kansanäänestys on järjestettävä ja laki on kumottava seuraavista syistä

1) Laki on Perustuslain ja perustavien ihmisoikeuksien vastainen.
Se on kohtuuton leikkaus heikoimmassa asemassa olevien perustoimeentuloon.
Viikon ruokakassi on leikattu pois kuukaudessa kaikkein köyhimmiltä.
Kurjistaminen pahentaa työttömien ongelmia.
Hallitus, ministeriöt tai eduskunta eivät oikeasti seuraa hankkeen sosiaalisia ja terveysvaikutuksia, mikä on osoitus vallanpitäjien piittaamattomuudesta ja vieraantumisesta köyhien asemasta.
2) Lain edellyttämää koulutusta tai työtä ei ole tarjolla riittävästi ja kaikilla paikkakunnilla. Laki kohtelee erityisesti kaltoin syrjäseutua, huonon työllisyyden ja heikkojen työviranomaisten alueita, sairaita tai muuten vajaakuntoisia, tietyillä aloilla toimivia, alhaisen koulutustason sekä ikääntyneitä työttömiä
3) Työvoimaviranomaisilla ei ole resursseja tukea työllistymistä mallin mukaisesti.
4) Työvoimapolitiikka on suunnattava oikeaan työllistymiseen ja kestävän koulutukseen.
Työttömät eivät tarvitse näennäiskurssitusta, keikkaorjuutusta, kannattamatonta tekoyrittäjyyttä, tai muita rangaistuksia vaan oikeaa työtä ja kestävää koulutusta.

Lailla ei ole oikeutusta äänestäjiltä
”Aktiivimallia” vastaan kerättiin spontaanisti reilussa kuukaudessa kansalaisaloite, joka sai 140 944 allekirjoitusta, toiseksi eniten allekirjoituksia kautta aikain. Sipilän hallitusta tukeneet kansanedustajat kuitenkin äänestivät nurin kansalaisaloitteen. Mielipidekyselyistä tiedetään, että kansan enemmistö on selvästi ”aktiivimallilakia” vastaan. Sipilän hallituksen/toimitusministeriön puolueiden kannatus lähestyy 30% rajaa. Hallituksen vallan oikeutus on ollut kyseenalainen Perussuomalaisten hajaannuksesta lähtien.

Ennen vaaleja seuraavat puolueet ovat vastustaneet aktiivimallia eduskunnassa: SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset. On huomattava, että laki valmisteltiin hallituksessa suurelta Perussuomalaisista sittemmin Sinisiin liittyneen ministeri Pirkko Mattilan toimesta.

Mikäli seuraava hallitus kumoaisi lain kokonaisuudessa, kansanäänestystä ei tarvita.
Toisaalta ”aktiivimallilaki” on ilmeisesti arvovaltakysymys Kokoomukselle, Keskustalle ja Sinisille sekä heidän lakia kannattaneille kansanedustajilleen, mikäli tulisivat uudestaan vallituiksi.
Lain kohtalo on siten edelleen auki.

Kansanäänestyksellä varmistetaan kansan tahdon toteutuminen asiassa.

Tausta
Eduskunta päätti laista Sipilän-Orpon-Soinin/Terhon hallituksen valmistelusta ja esityksestä ja enemmistöllä. Laki tuli työministeri Jari Lindströmin vastuualueelta. Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 hallituksen esityksen HE 124/2017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta). Laissa ei huomioitu oikein Perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallitus ja Eduskunta ovat toistelleet, että korjataan jälkikäteen. Korjaukset ovat olleet näennäisiä ja riittämättömiä. Ainakin 150 000 kansalaisia on syösty entistä syvempään kurjuuteen.
Laaja kansalaisaloite vaati lain kumoamista, mutta hallituspuolueet hylkäsivät sen enemmistöllään eduskunnassa.

Jos kansanedustajat uudessakaan eduskunnassa eivät pysty asiaa korjaamaan,
tulee siitä päättää kansanäänestyksellä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan aktiivimalli-kansalaisaloitteen hylänneestä mietinnöstä käy ilmi seuraavaa:
Alennettua työttömyysetuutta sai vuoden 2018 huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä, työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajista 97 000 (38 %) ja ansiopäivärahan saajista 54 000 henkilöä (32,8 %).
”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tilastotietojen perusteella aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin ikäryhmittäin ja alueittain epätasa-arvoisesti. Aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien työttömyysetuutta. Elokuuhun 2018 mennessä alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Alennettua työttömyysetuutta saaneita oli maantieteellisesti eniten ltä-Suomessa, Uudellamaalla ja käsivarren Lapissa.”

Vetoamme tuomarinohjeeseen:
”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla lakikaan.”


Aloitteeseen osallistuvien toivotaan tutustuvan kampanjaan facebookissa kutsumalla kavereita mukaan ja jakamalla linkkejä sekä mahdollisuuksien mukaan julkisesti allekirjoittamalla aloitetta tukeva nettiadressi.

Nettiadressiin toivotaan erityisesti kansanedustajaehdokkaiden nimiä näkyviin.

Viitteet linkkeineen lopussa

1. Aktiivimallilait:
HE 124/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (1138/2017, työttömyysturvan aktiivimalli)
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (1139/2017)
Työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta annettu laki (1140/2017).
Sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta annettu laki (1141/2017)

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jari Natunen Helsinki

Mikko Nieminen Porvoo


Företrädare

Jari Natunen Helsinki
Tilanhoitajankaari 12 C75, 00790 Helsinki
njarit@nullyahoo.com
0407713781


Ersättare

Mikko Nieminen Porvoo
Pornaistentie 199, 07110 Hinthaara
mikko.nieminen@nullDLC.fi
019 545 115