Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kaikki työeläkevakuutusmaksut näkyville palkkalaskelmaan

10.4.2019

429 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 429

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kaikki työeläkevakuutusmaksut näkyville palkkalaskelmaan

Datering av initiativet

10.4.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/2457/2019

Innehållet i initiativet

Suurin osa työnantajista noudattaa palkkalaskelmissaan Suomen standardoimislautakunnan vuonna 1991 vahvistamaa suositusta palkkalaskelman sisällöstä. Suosituksen mukaiset palkkalaskelmat sisältävät vain työntekijän palkasta vähennettävät maksut kuten työeläkevakuutusmaksun.

Työsopimuslakia tulee muuttaa niin, että palkkalaskelmassa näkyy myös työnantajan suorittama eläkevakuutusmaksu. On myös mahdollista tuoda näkyväksi muut työnantajan maksamat maksut kuten sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Motiveringar

Suurin osa palkansaajista uskoo, että palkkalaskelmassa näkyvä työeläkevakuutusmaksu on ainoa eläkemaksu, joka kerryttää palkansaajan eläkettä. Todellisuudessa työeläkevakuutusmaksuihin menee yli kolme kertaa niin paljon kuin palkkalaskelman luku osoittaa.

Suomi on tunnettu hallintonsa läpinäkyvyydestä. Ehdotettu lakimuutos parantaa työeläkevakuutusjärjestelmän ymmärrettävyyttä ja avoimuutta, koska palkansaajat saavat todellisen kuvan työeläkevakuutusmaksujen suuruudesta.

Vaikka työnantajat maksavat paperilla suuremman osan työeläkevakuutusmaksuista kuin palkansaajat, maksut perustuvat palkansaajan työnantajalle tekemiin työsuorituksiin ja niiden tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon. Tärkeintä ei ole kuka työeläkevakuutusmaksut maksaa; tärkeintä on että järjestelmä on läpinäkyvä.

Eläketurvakeskuksen selvitysten mukaan työeläkevakuutusmaksuja tulisi edelleen korottaa. On tärkeää, että palkansaajat tietävät kuinka paljon he todellisuudessa nykyään maksavat ja onko tilaa korotuksille. Avoimempi työeläkevakuutusmaksujärjestelmä antaa mahdollisuuden myös pohtia tarvetta järjestelmän muutokselle.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Akif Bugday Helsinki


Företrädare

Akif Bugday Helsinki
akif.bugday@nullgmail.com


Ersättare

Rami Rantala Järvenpää
rami.rantala74@nullgmail.com