Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tuomioiden koventaminen.

4.4.2019

2 174 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 174

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tuomioiden koventaminen.

Datering av initiativet

4.4.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/2456/2019

Innehållet i initiativet

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita on kovennettava ja välittömästi. Kun verrataan tuomioita muista rikoksista, kuten esim. talousrikoksista, ovat tuomiot huomattavasti ankarampia kuin rikoksissa lasta kohtaan. Eli rikos joka täyttää törkeän rikoksen kriteerit ei tuomioiden perusteella ole törkeä. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: vähimmäisrangaistus 4 kk vankeutta, enimmäisrangaistus 4 v. vankeutta RL 20:6 [103]. Tämän hetkisen lainsäädännön mukaiset rangaistukset toteutuvat harvoin, tuomiot ovat käytännössä aina lievemmät.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkinnassa on suuria alueellisia eroja. Koska lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat usein vaikeimpia rikoksia tutkia olisi ne keskitettävä poliisilaitoksiin joissa on niihin erikoistuneet yksiköt. Tai sitten poliisien ammattitaitoa olisi kehitettävä siten että jokaisessa poliisilaitoksessa olisi näihin rikoksiin perehtyneitä tutkijoita.
Lisäksi viranomaisten yhteistyötä on kehitettävä lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa niin että yhteistyö on saumatonta. Lastensuojeluviranomaisten ja poliisin sekä osaamiskeskuksen ym tahojen pitäisi noudattaa yhtenäistä protokollaa jossa on tarkoin määritelty kaikkien toimenkuva, se missä ajassa mitäkin on tehtävä alkaen siitä kun lastensuojeluilmoitus saapuu poliisille. Rikosten selvittämisen kannalta ajan kulumisella on tärkeä merkitys. Mitä nopeammin esitutkinta pääsee käynnistymään, sitä paremmat mahdollisuudet poliisilla on epäilyn selvittämiseen. Jos aikaa kuluu viranomaisten toimesta liian kauan voidaan päätyä siihen että vanhempi on saattanut vaikuttaa lapsen kertomaan jolloin lasta ei kuulla. Tämä on suuri vääryys lasta ja vanhempaa kohtaan,

Syytesuojan poistaminen epäiltyjen kohdalta aina kun kyseessä on rikos lasta kohtaan sillä syytön ihminen ei piiloudu syytesuojan taakse vaan haluaa selvittää itse mistä häntä syytetään. Lieventävien asianhaarojen kuten teosta kuluneen ajan tai teon vakavuuden huomiotta jättäminen sillä aika ei paranna uhria eikä mikään aika pyyhi tapahtunutta jonka kanssa joutuu elämään loppuelämänsä.

Seksuaalirikollisten nimien julkaisemisen niin että se olisi kaikille julkista tietoa. Kuten muiden rikosten kohdalla.

Motiveringar

Näiden rikosten osuus on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien ja vuosittain poliisin tietoon tulee yli 1000 tapausta. Yksikin tapaus jossa uhri on lapsi on liikaa. Näistä poliisin tietoon tulleista rikosepäilyistä harva johtaa syytteisiin, oman kokemukseni perusteella myös esitutkinta on käsite jota sovelletaan aika vapaasti ja tutkinnanjohtajalla on suuri rooli siinä miten tutkinta etenee. "Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet." Useimmiten kun kyseessä on lapsi asianomisajana on tutkinnan aloittaminen jopa hieman vastahakoista. Omasta kokemuksesta voin sanoa että ensin vanhemmalle vakuutetaan että suurin osa näistä rikosepäilyistä johtuu luonnollisista syistä eli lapsen muuttunut käytös tai hänen kertomansa johtuu luonnollisesta syystä kuten a) lapsi on kokenut suuren mullistuksen elämässään kuten siskon syntyminen b) lapsi on nähnyt aikuisten viihdettä tvstä tai kotona c) lapsella on ylivilkasmielikuvitus d)lapsi on huoltajuusriidan kiistakapula e) vanhempi on vaikuttanut lapsen puheisiin tahtomattaan tai tahallisesti... Sitten on tietysti lapsen ikä, eli onko lapsi liian nuori kuulusteltavaksi, onko lapsi henkisesti ikäistensä tasolla.
"Lapsen kuuleminen on tärkeää. Se tapahtuu joko poliisissa tai erityisesti pienten lasten kohdalla lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa tutkimusyksiköissä. Suurin osa lasten kuulemisista toteutetaan poliisissa. Oikeuspsykiatrisissa yksiköissä lasta kuulee lasten haastatteluihin erikoistunut psykologi. Lapsen vanhemmat tavataan yleensä ennen lapsen kuulemista."
"Jotta saataisiin mahdollisimman luotettava kertomus tapahtumista, lasta kuullaan yleensä 1-3 kertaa" Oman kokemukseni perusteella tämä ei toteutunut kohdallamme lainkaan ja haluan että kaikki nämä ohjeistukset kirjataan lakiin noudatettaviksi jokaisessa tapauksessa. Minä vaadin että jokaista lasta kohdellaan samalla tavalla, jokainen tutkinnanjohtaja noudattaa samaa protokollaa ja esitutkinta käynnistetään aina kun kyseessä on tällainen rikosepäily.
Rikoksesta epäillyn syytesuoja ajaa tällä hetkellä uhrin oikeuksien yli. Epäiltyä kohdellaan silkkihansikkain koska kyseessä on niin vakava syyte joka voi hankaloittaa ko. elämää. Syytön ihminen ei pakene syytesuojan taakse vaan antaa viranomaisten suorittaa tutkinnan. Varsinkin jos kyseessä on oma lapsi, niin syytön haluaa selvittää miksi lapsi oireilee ym. koska on huolissaan lapsestaan.
Olen omakohtaisesti kokenut miten lapseen kohdistunut seksuaalirikosepäily otetaan vastaan, miten se etenee ja miten se päättyy. Enkä halua että kukaan joutuu käymään läpi sitä. Viranomaisten suhtautuminen oli alusta alkaen vastahakoista ja

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Inka Salha Hanko

Karri Salha Hanko


Företrädare

Inka Salha Hanko
haukikuja 6 10940 hanko
inka.koski@nullgmail.com
0503384329


Ersättare

Veli Vastapuu Helsinki
velipekka.vastapuu@nullpp.inet.fi