Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Klimatkunskap som nytt skolämne

18.3.2019

11 001 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 11 001

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Klimatkunskap som nytt skolämne

Datering av initiativet

18.3.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/1542/2019

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Vi föreslår att klimatkunskap läggs till som ett nytt skolämne i grundskolan.

Vi föreslår att högstadieeleverna skulle studera klimatkunskap som ett nytt ämne som en fortsättning på miljökunskap som undervisas i lågstadiet. Det nya ämnet är en helhet som består av klimatutbildningens mål samt olika perspektiv på fenomenet.

Motiveringar

Begreppet klimatförändring syftar på den globala uppvärmningen av klimatet som pågår på grund av ökningen av koldioxid, metan och andra växthusgaser i atmosfären. För att hindra klimatförändringen behöver vi agera genast och fortsätta arbetet under de kommande årtiondena. Till och med 68 % av gallup-svararna berättar att oron över klimatförändringen har växt under det senaste året. (Suomitutka-studie, februari 2019).

Ytterligare 63 % tycker att klimatförändringen bör behandlas på ett mångsidigare sätt i skolan. Teman relaterade till klimatförändring behandlas i skolan redan nu, men det mångsidiga fenomenets undervisning är utspritt mellan flera olika ämnen. Det gör att eleverna har svårt att få en helhetsbild över klimatförändringen. Med klimatkunskap som ett eget skolämne vill man skapa en övergripande förståelse för fenomenet. Kampen mot klimatförändringen samt samhällets färdigheter att anpassa sig till förändringen skall få tillräckligt stor vikt i grundutbildningen.

Klimatförändringen syns i samhället på flera olika sätt och ännu oftare i nyheterna. Det finns också felaktiga uppfattningar om och information gällande fenomenet. Också därför är det viktigt att eleverna bekantar sig med klimatförändringen som ett omfattande fenomen redan i grundskolan.

Målet är att teman relaterade till klimatförändringen ska behandlas i en logisk ordning. Undervisningen ska ske på ett uppmuntrande sätt som inspirerar eleverna att söka information om fenomenet och aktivt delta i kampen mot klimatförändringen. Eleverna lär sig att förstå klimatförändringen på djupet samt tillämpa sina kunskaper i vardagen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Mikko Kaivo-oja Espoo

Johannes Saukko Kirkkonummi


Företrädare

Johannes Saukko Kirkkonummi
johannes.saukko@nullnelonenmedia.fi

Pauliina Perkiö Helsinki
pauliina.perkio@nulltbwa.fi


Ersättare

Jesse-Pekka Korhonen Helsinki
jesse.korhonen@nulltbwa.fi