Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kaivoslaki tulee uudistaa kansalliset intressit ja ympäristönsuojelu huomioivaksi

1.2.2019

774 stödförklaringar, varav 7 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 767

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Kaivoslaki tulee uudistaa kansalliset intressit ja ympäristönsuojelu huomioivaksi

Datering av initiativet

1.2.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/984/2019

Innehållet i initiativet

Kaivoslakia tulee muuttaa niin, että se velvoittaa kaivosyhtiöt kantamaan nykyistä parempaa ympäristövastuuta. Lain tulee myös mahdollistaa kansallisten intressien suojeleminen.

Kaivoslaissa todetaan, että kaivoslupa-asioissa ja muuhun kaivostoimintaan liittyvissä asioissa tulee toimia myös luonnonsuojelulain ja ympäristölain mukaan. Lakiin tulee kuitenkin kirjata nykyistä tarkemmin sekä ympäristöturvallisuus että luonnon suojelu kaikissa kaivostoiminnan perustamisen, toiminnan ja lopettamisen vaiheissa. Samoin lakiin tulee selkeästi kirjata ympäristövastuun säilyminen kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Lain tulee varmistaa nykyistä paremmin, että kaivostoimintaa harjoitettaessa pohjavettä tulee suojella erityisen huolella.

Kaivostoiminnan kokonaisuudessa Suomen valtiolla täytyy aina olla sekä omistajapoliittinen että ohjauksellinen asema. Onhan kyse Suomen maaperän rikkauksien hyödyntämisestä. Kaivosyhtiön tulee maksaa kaivostoiminnasta saadusta voitosta rojaltityyppinen korvaus Suomen valtiolle sekä nykyistä tuntuvampi korvaus maanomistajille.

Valtiollisiin tai ympäristön- ja luonnonsuojelullisiin intresseihin perustuva mahdollisuus toimintaluvan eväämiseen tulee varmistaa sekä kaivostoiminnan lupamenettelyssä että toiminnan keskeyttämisen yhteydessä.

Motiveringar

Suomen luontoa ja etenkin pohjavettä tulee suojella nykyistä paremmin. Puhdas vesi on elinehto, ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi luonnonvara. Kaivosyhtiöiltä ei ole vaadittu riittävää vastuuta ympäristön suojelun suhteen.

Kaivosyhtiöiden toiminta on ollut haitallista luonnolle, erityisesti vesistöille, ja ympäristövastuun kantamisessa on ollut puutteita. Etenkin tilanteissa, joissa kaivosyhtiö lopettaa toimintansa, on ympäristövastuun kantamisessa ollut haasteita.

On väärin, että ulkomainen yritys voi hyötyä nykyisellä tavalla Suomen maaperän rikkauksista. Muissa maissa korvaukset maanomistajille sekä valtiolle ovat suhteellisesti suuremmat kuin Suomessa. Suomen tulee huolehtia siitä, että maamme luonnonrikkauksista saadaan oikeutetut korvaukset.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 7 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Sirpa Pursiainen Koljonseläntie 7 A 75 34260 TERÄLAHTI


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Sirpa Pursiainen Tampere

Pirkka Aalto Kemijärvi


Företrädare

Sirpa Pursiainen Tampere
Koljonseläntie 7 A 75 34260 TERÄLAHTI
sirpa.pursiainen@nullgmail.com
0407370307

Pirkka Aalto Kemijärvi
Pieskankatu 4, 98100 Kemijärvi
pirkka.aalto@nullpp.inet.fi
0405575346


Ersättare

Petri Kulju Sastamala
Laukulantie 196 38220 Sastamala
petri.kulju@nullmasku.com
0400-813178