Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Suora demokratia eli täysi kansanvalta Suomeen käyttäen RIC-työkalua

21.1.2019

876 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 876

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Suora demokratia eli täysi kansanvalta Suomeen käyttäen RIC-työkalua

Datering av initiativet

21.1.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/518/2019

Innehållet i initiativet

Ehdottaisin, että Suomeen otettaisiin käyttöön täysimääräinen kansanvalta käyttäen RIC työkalua (selitetään jäljempänä) seuraavanlaisilla lisäyksillä perustuslakiin:
Perustuslain (11.6.1999/731) 1. Luvun 3. momentti:
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Tämä muutettaisiin muotoon:
3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi
Lainsäädäntövaltaa käyttää kansa suoralla demokratialla. Myös eduskunnalla on oikeus säätää lakeja joihin kansa voi enemmistöllä käyttää veto-oikeutta ja ottaa lainsäädäntö kansanäänestykseen. Eduskunta ja tarvittaessa kansa päättävät valtion taloudesta.
Hallitusvaltaa käyttävät kansan lisäksi, tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Kaikkien näiden elimien tulee nauttia kansan luottamusta. Kansa voi tarvittaessa veto-oikeudellaan evätä edellämainittujen tahojen hallitusvallan.
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Mikä on RIC?
RIC, eli alkuperäiseltä nimeltään ranskaksi “Le référendum d’initiative citoyenne”, suomeksi kansalaisaloite tai kansalaisten aloittama muutosehdotus kääntyy vielä englanniksi muotoon CIR eli “Citizens’ Initiative Referendum”. RIC kuitenkin tarkoittaa nimestään huolimatta täyttä kansanvaltaa eli suoraa demokratiaa.
Koska kuitenkin edustuksellinen demokratiamme jatkaisi kuitenkin rinnakkaiseloaan RIC-järjestelmän kanssa, ei puolueiden ja eduskuntavaalien tapaa tarvitse muuttaa.
RIC tulisi toimimaan osittain samalla tavalla kuin nykyiset kansalaisaloitteet, mutta muutamalta osin ero olisi varsin merkittävä.
Prosessi lähtee käyntiin samalla tavalla kuin nykyäänkin – joku tekee aloitteen, yhden neljästä mahdollisesta (selitetään alla tarkemmin), ja aloitteelle lähdetään keräämään allekirjoituksia. Ehdotettu raja olisi sama kuin nykyään, 1% eli 50.000 allekirjoitusta. Jos allekirjoituksia ei kerry sovittuun aikaan mennessä, esitys hylätään automaattisesti.
Mutta jos määräaikaan mennessä saadaan vähintään se haluttu määrä allekirjoituksia kasaan, siitä alkaa ne eroavaisuudet nykyiseen järjestelmään. Sen sijaan että ehdotusta lähtisi eduskunta selvittämään, päätäntävalta siirtyykin kansalle itselleen. Jokaisesta allekirjoitukset keränneestä esityksestä järjestetään nimittäin sitova kansanäänestys.
Äänestys itsessäänkin poikkeaa tavallisesta – äänestäjillä on kolme vaihtoehtoa: Kyllä, Ei ja En osaa sanoa. Kyllä ja Ei ovat siis suoraan kanta annetulle ehdotukselle, mutta EOS muuttaa äänestyksen tulosta radikaalisti: jos yli 30% annetuista äänistä on EOS, merkitsee se sitä että kansa ei ole vielä valmis tekemään päätöstä asiasta annetuilla tiedoilla. Sen seurauksena äänestys järjestetään uudelleen, jahka asiasta on järjestetty enemmän informaatiota ja kansalaiskeskustelua että kansa kykenee tekemään valistuneen päätöksen asiasta.
Ehdotuksen tyyppi määrittää rajan koska “Kyllä”-ääniä on riittävästi hyväksymään ehdotuksen. Kun tulos on vahvistettu, astuu hyväksytty ehdotus voimaan välittömästi ja sitovasti ohi eduskunnan ja hallituksen – kansa on päättänyt.

Neljä eri RIC-tyyppiä
1) Perustuslain muutos. Perustuslain muutos eroaa muista RIC:eistä siinä, että sille vaadittava kannatus äänestyksessä on huomattavasti suurempi. Mitään tarkkoja määriä ei ole vielä sovittu, mutta esimerkiksi 35% absoluuttinen kannatus äänioikeutetuista on yksi mahdollinen vaihtoehto. Tämä RIC olisi samalla myös ainut tapa muuttaa perustuslakia – valta on kansalla, ei poliitikoilla.

2) Uusi laki. Kuin nykyiset kansalaisaloitteet, tämä RIC kirjoittaa uutta lakia nykyisten lakien rinnalle tahi päälle. Ehdoton enemmistö, eli 51% annetuista äänistä, tarvitaan “Kyllä”-ääniä että aloite hyväksytään.

3) Vanhan lain mitätöinti. Ehdottomalla enemmistöllä on valta poistaa jokin nykyinen voimassaoleva laki välittömästi käytöstä.

4) Edustajan poistaminen vallasta. Tarkoittaako tämä sitten vain poliitikkoja, vai voidaanko virkamiehiä tai muita julkisella puolella työskenteleviäkin ihmisiä erottaa paikoiltaan on vielä kysymysmerkki, mutta tämä RIC on kansan keino päästä eroon lupauksensa rikkoneista ja valehtelevista kansan palvelijoista. Ehdoton enemmistö päättää saako kyseinen henkilö jatkaa tehtävässään vai ei. Päätös astuu voimaan välittömästi.

Motiveringar

Katsokaa mitä Suomelle on tapahtunut, katsokaa missä kunnossa Suomi nykyään on!

Edustuksellinen demokratiamme on tullut tiensä päähän. Se on täysi illuusio, jossa meidän äänillä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Me vain valitsemme aina uudestaan ja uudestaan uuden edustajan, muiden tahojen ohjailemaan eduskuntaan. Ja nämä muut ulkomaiset tahot pitävät valtasuhteensa Suomen päättäjiin ikivanhoilla keinoilla (kiristys ja lahjonta).

Tarvitsemme syojatun päätöksenteon johon ei raha ja muut ulkoiset tekijät pääse vaikuttamaan.

Päättäjät ovat meidän työntekijöitä, me kansa olemme työnantajia!

Olemme kyllästyneet kokoajan pyytämään ja anelemaan, eikä meitä koskaan kuitenkaan kuunnella. Meidän ns. “edustajat” jotka valitsemme päättämään meidän asioista, eivät ole niistä oikeasti kiinnostuneita / vastuussa tai eivät voi niihin vaikuttaa syystä tai toisesta.

On tullut aika ottaa käyttöön täysi kansanvalta, kuten Sveitsissä ja korjata Suomi pala palalta kansan näköiseen kuntoon!

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Piispalantie 1. 21420 Lieto.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Zibelina Armassalo Tuusniemi


Företrädare

Gamo Armassalo Lieto
gamo.armassalo@nulledu.turkuamk.fi


Ersättare

Marko Simonen Mänttä-Vilppula
Etelätie 7 A 17 35800 Mänttä
markosimonen18@nullgmail.com
0404659648