Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

NOSTETAAN REIPPAASTI ULOSOTON SUOJAOSUUTTA

16.1.2019

1 983 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 983

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

NOSTETAAN REIPPAASTI ULOSOTON SUOJAOSUUTTA

Datering av initiativet

16.1.2019

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

VN/365/2019

Innehållet i initiativet

Tämän kansalaisaloitteen mukaisesti säädettäisiin ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n 3 momentin nojalla:

Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n 1 momentissa säädetty velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 50,00 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 25,00 euroa päivässä.

Motiveringar

1. VELKAANTUMINEN TYÖLLISYYDEN LANNISTAVANA TEKIJÄNÄ

Merkittävänä lannistavana tekijänä työn vastaanottamiselle on – erityisesti yksinasuvien, yksinhuoltajien ja matalapaikkaisten toimialojen osaajien kohdalla – Suomen bruttotuloihin perustuvat sosiaaliturvan laskelmat.

Etenkin velkaantuneelle kansalaiselle työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa, koska sosiaaliturvan laskelmissa tuloista ei vähennetä verotettuja eikä ulosmitattuja summia. Näin moni velkaantunut yksinasuva, yksinhuoltaja tai matalapalkkaisen toimialan osaaja jättää suosiolla työt vastaanottamatta, koska hän muuten ajautuisi vielä akuutimpaan taloudelliseen tilanteeseen.

2. EUROOPAN NEUVOSTON MOITTEET SUOMEN MATALASTA SOSIAALITURVAN TASOSTA

Euroopan neuvosto on usein moittinut Suomea liian matalasta sosiaaliturvatasosta. Työttömyysturvan tapauksessa se kuuluisi olla Euroopan neuvoston mukaan 50 prosenttia mediaanitulosta. Vuonna 2016 mediaanitulo oli Tilastokeskuksen mukaan 3001 euroa kuukaudessa, mistä päättellen työmarkkinatuen kuuluisi olla 1500,50 euroa kuukaudessa.

Suomen valtio on yleensä vastannut tähän moitteen korostamalla, että Suomessa maksetaan ison könttäsumman tilalle tukiyhdistelmä, mm. erillinen asumistuki, joka yhteen laskettuna vastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.

Tosiasiassa sikäli kun Suomessa sosiaaliturvan laskelmat perustuvat bruttotuloihin, eikä laskelmissa vähennetä tuloista verotettuja eikä ulosmitattuja summia, tuensaajan tulot putoavat usein Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa vaaditun tason alle.

3. SOSIAALITURVAN KOKONAISREMONTTIA NOPEAMPANA KEINONA KANNUSTAA TYÖN VASTAANOTTAMISEEN ULOSOTON SUOJAOSUUDEN NOSTO EUROOPAN SOSIAALISEN PERUSKIRJAN TASOLLE

Koska sosiaaliturvan kokonaisremonttia ei saada nopeasti aikaan, ketterämpänä keinona kannustaa velkaantuneita kansalaisia työn vastaanottamiseen ehdotetaan nostaa ulosoton suojaosuutta Euroopan sosiaalisen peruskirjan tasolle, jolloin määrittettäisiin suojaosuudeksi puolet mediaanitulosta.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 mediaanitulo oli 3001 euroa kuukaudessa, joten ehdotetaan suojaosuudeksi puolet eli 1500 euroa kuukaudessa pyöristettynä. Koska ulosottokaaressa suojaosuus on laskettu päivän tasolla, ehdotetaan siis 50 euroa päivässä velallisen suojaosuudeksi ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 25 euroa päivässä.

Näin antoisalla suojaosuudella kannustettaisiin aidosti velkaantuneita yksinasuvia, yksinhuoltajia ja matalapaikkaisten toimialojen osaajia vastaanottamaan työtä ja turvattaisiin heille riittävä toimeentulo, poissulkematta mahdollisuutta lyhyentää velkoja nopeammin, mikäli elämäntilanne sen sallii.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Martin-Éric Racine Helsinki


Företrädare

Martin-Éric Racine Helsinki
martin-eric.racine@nulliki.fi
+358407262737


Ersättare

Hanna Ojamo Helsinki
ojamo.hanna@nullgmail.com