Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kulta kotiin – aloite Suomen kaivosmineraaliomaisuuden kansallistamisesta

7.1.2019

2 601 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 601

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kulta kotiin – aloite Suomen kaivosmineraaliomaisuuden kansallistamisesta

Datering av initiativet

7.1.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/7301/2018

Innehållet i initiativet

Suomen hallituksen 10.6.2011 antamaa kaivoslakia on muutettava niin, että siinä määrätään kaikki kaivostoiminnalla nykyisesti hyödyntämättömät kaivosmineraalit yhteiseksi omaisuudeksi, jonka myyntitulosta merkittävä osa pitää käyttää kansallisen hyvinvoinnin takaamiseksi ja luonnon suojelemiseksi.

Uuden lain mukaan valtio voisi luovuttaa liikeyhteisölle oikeuden hyödyntää kaivosmineraaleja merkittävää osaa kaivannaisista saatavaa myyntituloa vastaan. Valtion osuus olisi suoraan riippuvainen kaivostoiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Motiveringar

Nykyinen kaivoslaki antaa kansainvälisille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää Suomen mineraaliomaisuutta välittämättä toiminnan ympäristö- ja asukasvaikutuksista.

Samalla nykyinen kaivostoimintaan kuuluva tulonhankintamalli antaa liikeyhteisöille mahdollisuuden olla maksamatta valtiolle verotuloja veronkierron takia.
Suomen maaperästä löytyvät kaivosmineraalirikkaudet ovat mittavat, ja ne sisältävät runsaasti korkean teknologian käyttämiä arvokkaita raaka-aineita. Näiden raaka-aineiden hyödyntämisestä syntyneiden liikevoittojen ei tulisi virrata ulkomaille, vaan niistä saatavat tulot pitäisi hyödyntää suomalaisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyväksi.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Markus Myllyniemi Kirkkonummi

Toivo Qiu Helsinki


Företrädare

Markus Myllyniemi Kirkkonummi
markusmyllyniemi@nullelisanet.fi


Ersättare

Heikki Myllyniemi Kirkkonummi
heikkimyllyniemi@nullkolumbus.fi