Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen

1.1.2019

20 360 stödförklaringar, varav 46 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 20 314

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen

Datering av initiativet

1.1.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/7299/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotamme, että eduskunta ryhtyy lainvalmisteluun muuttaakseen kaivoslakia seuraavalla tavalla.

*Suomen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kuten mineraalit ja kaivannaiset sekä pohjavedet kuuluvat lähtökohtaisesti Suomen valtiolle.

*Kaivosluvan haltijan on maksettava valtiolle kohtuullinen korvaus saadakseen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat käyttöönsä.

Motiveringar

Suomi on yksi harvoista länsimaista, jossa on voimassa maan pinnan alapuolisten luonnonvarojen osalta periaate, jonka mukaan 'löytäjä saa pitää'. Tästä johtuen Suomen pinta-alasta oli vuoden 2017 marraskuussa vallattu malmin etsintään varten 38 000 neliökilometriä. Varsinaista kaivosalueita on Suomessa jopa 300 neliökilometriä.

Suomen valtion ja sen kansalaisten näkökulmasta on ongelmallista, että ulkomaiset suuryritykset saavat hyvin vapaasti, kevyin velvollisuuksin harjoittaa teollisuutta, jonka lopputulemana vain haitat jäävät veronmaksajalle.

Muissa verrokkimaissa lähtökohta kaivannaisten osalta on, että valtio omistaa maanpinnan alapuoliset mineraalit ja luonnonvarat, jotka kaivosyritys voi saada vain korvausta vastaan käyttöönsä. On myös hyvin yleistä, että valtio perii erikseen kaivannaisveroa.

Suomalaisen yhteiskunnan, ympäristön ja sen veronmaksajien näkökulmasta on tärkeää, että luonnon monimuotosuudelle ja kantokyvylle raskas kaivosteollisuus on vahvemmin säännelty. Yhteiskunnan, joka viime kädessä maksaa kaivosten tuomat haitat, tulee saada osansa kaivostoiminnan taloudelliseesta hyödystä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 46 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Puistotie 8a5 48100 Kotka


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Joona Mielonen Kotka


Företrädare

Joona Mielonen Kotka
Puistotie 8a5 48100 Kotka
joona.mielonen@nullgmail.com
0505309112

Hanna-Kaisa Korhonen Leppävirta
kaisa.korhonen@nullleppavirta.fi


Ersättare

Jesse Ojala Kotka
jesseojala1@nullgmail.com