Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kansalaisaloite kansalaisaloitteen käsittelyn muuttamisesta

12.12.2018

3 759 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 3 759

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kansalaisaloite kansalaisaloitteen käsittelyn muuttamisesta

Datering av initiativet

12.12.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6909/2018

Innehållet i initiativet

Eduskunta ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin muuttaakseen tarvittavia lakeja ja muita säännöksiä, jotta kansalaisaloitteet, jotka ovat saavuttaneet vaaditun määrän allekirjoituksia, käsitellään eduskunnassa tarpeellisissa valiokunnissa sekä eduskunnan täysistunnossa viimeistään puolen vuoden kuluessa aloitteen toimittamisesta. Mikäli vaalikausi ehtii vaihtua ennen kansalaisaloitteen käsittelyä loppuun, tulee kansalaisaloite siirtää seuraavien valtiopäivien käsiteltäväksi.

Motiveringar

Kun kansalaisaloitelaki säädettiin 13.1.2012, jäi lakiin merkittävä puute. Laissa on määritelty tarkasti aloitteen aloiteoikeus, nimien kerääminen ja muut teknisluonteiset aloitteen tekemiseen liittyvät seikat, mutta laissa ei ole määritelty aloitteiden käsittelemisestä mitään. Tämä onkin käytännössä johtanut tilanteisiin, joissa täysin asiallisesti laadittu aloite, johon on kerätty suurella vaivalla tarvittavat nimet, ei ole johtanut mihinkään. Näin ollen laissa on selkeää parannettavaa, kuten myös tosiasialliset viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi kansalaisaloitteen ”Perintö- ja lahjaverosta luopuminen” käsittelyssä osoittavat.

Kansalaisten osallistumismahdollisuutta demokrattiseen päätöksentekoon tulee tukea sekä parantaa ja valtiovallan tulee osoittaa tarvittavaa arvostusta kansalaisten tärkeinä pitämille asioille. Jotta suoran demokratian mahdollisuudet voisivat toteutua ja kansalaisaloite instituutiona palvelisi tarkoitustaan, on tärkeää, että kansalaisaloitteet saadessaan tarpeellisen määrän allekirjoituksia tulevat asianmukaisesti käsitellyiksi sen sijaan, että eduskunta voi käytännössä päättää, mitä aloitteita kuuntelee ja mitkä heittää romukoppaan. Isoin yksittäinen epäkohta kuitenkin liittyy kansalaisaloitteiden raukeamiseen vaalikauden vaihtuessa: vaikka eduskunnassa istuvat kansanedustajat vaihtuvat, kansa ja sille tärkeät asiat eivät vaihdu. Jotta muutos voisi toteutua käytännössä, joudutaan kansalaisaloitelain lisäksi muuttamaan mahdollisesti myös muita lakeja, kuten eduskunnan työjärjestystä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Suvi Karhu Hemkommun saknas

Marika Sorja Helsinki


Företrädare

Suvi Karhu Hemkommun saknas
suvi.karhu@nulliki.fi
0414375635


Ersättare

Marika Sorja Helsinki
marika.sorja@nullgmail.com
0449929940