Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Seksuaalirikoksesta suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

6.12.2018

111 144 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 111 144

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Seksuaalirikoksesta suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

Datering av initiativet

6.12.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6871/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotan suomen kansalaisten puolesta lainvalmisteluun ryhtymisestä ja/ tai ulkomaalaislain muuttamisesta siltä osin kuin se vaatii muutosta. Suomessa seksuaalirikoksen tehnyt ja siitä tuomitun on menetettävä automaattisesti jo olemassa oleva oleskelulupa ja maahanmuuttovirastolla on lupa karkoittaa tuomittu välittömästi.

Motiveringar

Tällä hetkellä suomen kansalaiset kokevat turvattomuutta johtuen turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikoksista ja niiden seuraamuksista. Seksuaalirikokset ovat nousseet tällä hetkellä esille mediassa, mutta asialle ei ole aikaisemmin tehty mitään. Prosentuaalisesti turvapaikanhakijoiden tekemät tekemät seksuaalirikokset ovat kasvussa.
Vuonna 2014 hylättiin kansalaisaloite rikoksesta tuomitun karkoittamisesta, sillä perusteella, että meilä on olemassa oleva laki sitä varten.
Tämä laki ei ole mitä ilmeisemmin riittävä ja vuoden 2014 jälkeen pakolaistilannne on radikaalisti muuttunut ja tulevaisuudessa turvapaikanhakijoita ennustetaan tulevan maahamme vielä aikaisempia vuosia enemmän.
Haluamme kuitenkin, että laki koskee nimenomaan tuomittuja seksuaalirikollisia, koska seksuaalirikos on erityisesti ihmisarvoa loukkaava ja jokaisella kansalaisella pitää olla oikeus koskemattomuuteen tältä osin. Erityisesti turvapaikanhakijan pitää kunnioittaa maamme olemassa olevia lakeja tänne hakeutuessaan. Heidän pitää kunnioittaa jokaisen oikeutta koskemattomuuteen ja jos näin ei ole ja heidät tuomitaan tuomioistuimessa,he eivät ole ansainneet joustavuutta myöskään Suomen valtiolta.
Tällä hetkellä annamme maastamme maailmalla kuvan, että lakimme turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia kohtaan on erittäin löyhä. Lisäksi maassamme on liiankin hyvä vankeinhoitolaitos. Turvapaikanhakijalle vankilaan joutuminen voi olla kuin lottovoitto. Meidän pitää muutta Suomen kuvaa maailmalla tältä osin ja tehdä selväksi, että meillä on nollatoleranssi tältä osin ja jos tämän nimikkeen alla tulee tekemään rikoksen, ja tulee siitä tuomituksi tulee automaattisesti menettämään jo olemassa olevan oleskeluluvan ja maahanmuuttovirasto tulee tekemään päätöksen karkoituksen ajankohdasta. Lain pitää mahdollistaa nopea karkoitus.
Karkoitus tulisi koskemaan jokaista seksuaalirikoksesta tuomittua henkilöä, sekä myös oikeuskäsittelyssä väärän valan antanutta todistajaa, jos on kyse myös turvapaikanhakijasta.
Seksuaalirikoksen vakavuus ei saa vaikuttaa asiaan. Monesti "henkinen raiskaus" jättää pysyvämmät arvet kuin fyysiset jäljet. Tälle ei ole olemassa mitään mittaristoa, jokainen uhri kokee tilanteensa omalla tavallaan. Henkisiä traumoja ei voi verrata esimerkiksi katkenneeseen jalkaan.
Lakiehdotusta laatiessa tulee ottaa huomioon myös uhrin mahdolliset korvaukset. Miten korvaukset nopean karkoituksen tapahtuessa hoidetaan.
Lakiin pitää sisällyttää myös tuomitun välitön säilöönotto. Tällä ehkäistään tuomitun mahdollinen pakeneminen.
Lakiin pitää myös sisällyttää pykälä, missä käy ilmi, että seksuaalirikollisen ei ole mahdollista hakea suomen kansalaisuutta missään tilanteessa. Tähän ei vaikuta missä maassa rikos on tehty.
Suomen kansalaiset eivät tyydy enää nykyisiin lakeihin vaan vaadimme lain valmisteluun ryhtymistä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Saila Al-Jewari Tampere


Företrädare

Saila Al-Jewari Tampere
sake38@nullhotmail.com
0465463419


Ersättare

Mirja-Liisa Sulinko Tampere
msulinko@nullgmail.com