Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Puoluetuki remonttiin

1.12.2018

942 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 942

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Puoluetuki remonttiin

Datering av initiativet

1.12.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6391/2018

Innehållet i initiativet

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

1) Puolueille maksettavan valtionavustuksen eli ns. puoluetuen määrää kohtuullistetaan. Nykyään puolueille jaetaan veronmaksajien rahaa n. 30 miljoonaa euroa vuodessa. Määrän pitäisi olla lähempänä EU:n keskiarvoa, mikä tarkoittaisi noin 1/3 nykyisestä määrästä.

2) Puoluelakiin kirjataan kohta, jossa kielletään puolueiden yrityksiltä tai muilta yhteisöiltä saamat avustukset.

3) Puoluelakiin kirjataan kohta, jonka mukaan eduskuntapuolueiden lisäksi kaikki eduskunnan ulkopuoliset, puoluerekisteriin merkityt puolueet, ovat oikeutettuja saamaan toimintaansa valtionavustusta. Laista pitää siis poistaa nykyinen 2 prosentin äänikynnys. Käytännössä 2 prosentin osuus koko maan äänistä tarkoittaa eduskuntapaikkaa. Nykyisellään laki ei hyödytä mitenkään eduskunnan ulkopuolisia puolueita.

Motiveringar

Puoluetuki on erinomainen asia, jos sen määrä on kohtuullinen, jos se kuuluu kaikille puolueille ja jos puolueet eivät saa muuta rahoitusta. Nykyisellään puoluetuki on epätasa-arvon säilyttämisen väline, jolla ylläpidetään valtapuolueiden massiivisia puoluekoneistoja sekä syydetään veronmaksajien rahaa mainostoimistoille, ja toisaalta estetään tehokkaasti uusien poliittisten liikkeiden näkyvyys.

On täysin demokraattisten periaatteiden vastaista, että puolueet saavat rahoitusta elinkeinoelämältä tai etujärjestöiltä. Tällainen käytäntö on laillistettua korruptiota, vaikka se missä ilmoitettaisiin. Poliittisen päätöksenteon tulee olla ulkopuolisesta rahoituksesta ja etujärjestöistä riippumatonta.

Puoluelain 10 §:ssä todetaan: ”Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.” Tämä on räikeässä ristiriidassa puoluelain 9 §:n kanssa, jonka mukaan vain eduskuntapuolueet sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista 2 prosentin äänikynnyksen ylittäneet puolueet kuuluvat valtionavustuksen (puoluetuen) piiriin. Puolueita ei kohdella valtion taholta tasapuolisesti, koska muut eduskunnan ulkopuoliset, rekisteröidyt puolueet on jätetty kokonaan valtionavustuksen ulkopuolelle.

Eduskuntapuolueet säätävät lait. Ne voivat oman asemansa turvaamiseksi jatkaa pienten puolueiden syrjimistä ja tukahduttaa yhteiskunnan moniarvoisuuden. Sellainen toiminta ei kuitenkaan täytä aidon demokratian, tasapuolisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Nina Laurinen Helsinki


Företrädare

Nina Laurinen Helsinki
Pakilantie 50 B 25 00660 Helsinki
nina.laurinen@nullgmail.com
0456685990


Ersättare

Henri Aitakari Laitila
henraita@nullgmail.com