Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Puhelimet pois peruskoulusta

14.11.2018

3 391 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 3 391

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Puhelimet pois peruskoulusta

Datering av initiativet

14.11.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6154/2018

Innehållet i initiativet

Aloitteen tarkoitus on saada perusopetuslakiin lisäys, joka kieltää omien matkapuhelimien, omien älypuhelimien ja näihin rinnastettavien omien laitteiden käytön kaikkialla koulun alueella perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

Motiveringar

Puhelimet pois peruskoulusta

Tämän aloitteen tarkoitus on saada perusopetuslakiin lisäys, joka kieltää omien matkapuhelimien, omien älypuhelimien ja näihin rinnastettavien omien laitteiden käytön kaikkialla koulun alueella perusopetuksen vuosiluokilla 1-9. Jos laitteen tuo kouluun, sen tulee olla suljettuna koko koulupäivän ajan. Tämä käytäntö on voimassa Ranskassa koululaisilla 15 ikävuoteen asti. Suomessa kiellon puolesta ovat julkisuudessa puhuneet mm. lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ja THL:n erityisasiantuntija Jukka Mäkelä.

Digitalisaatio on tullut kouluihin ja koko maailmaan todella nopeasti ja hallitsemattomasti. Älypuhelimet voivat olla välillä hyviä työkaluja, mutta olemme tulleet siihen pisteeseen, että niistä on koulun arjessa enemmän haittaa kuin hyötyä. Puhelin on läsnä jatkuvana ärsykkeenä, oppilaiden sosiaalisuus rajoittuu paljolti vain digitaaliseen maailmaan, heistä tulee rauhattomampia, ja keskittymiskyky ja asioiden omaksuminen (oppiminen) kärsivät.

Sallimalla älypuhelimet kouluissa viemme lapsilta ja nuorilta pois kaikki ne pienet hetket, jolloin he saisivat pitää pienen tauon kaikesta hektisyydestä ja vaihtaa kuulumisia muiden kanssa tai vain olla ja ihmetellä. Jokaisella oppilaalla on toki teoreettisesti mahdollisuus valita, käyttääkö hän älypuhelintaan vai ei. Käytännössä suurin osa lapsista ja nuorista ei kuitenkaan pysty tekemään sitä valintaa, että pakottaisi itsensä pieneen, rauhalliseen hetkeen edes muutaman kerran koulupäivässä. Todellinen luovuus ei synny informaatio- ja ärsyketulvasta vaan rauhallisuudesta. Lisäksi lapset ja nuoret todennäköisesti myös liikkuvat enemmän välitunneilla, kun älylaitteet puuttuvat taskusta.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa lukee mm.”Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa”. Tämä ei kuitenkaan ole este älylaitteiden kiellolle, sillä kouluilla on laitteita, joita voi käyttää oppimistarkoituksiin opettajan luvalla, ja lisäksi kotiläksyissä voi hyödyntää teknologiaa. Pelillisyys ja monet hyödylliset oppimiseen tarkoitetut sovellukset jäisivät tällä päätöksellä koulun tiloissa mahdollisesti vähemmälle huomiolle, mutta hyödyt ovat silti selvästi haittoja suuremmat. Tästä syystä kannatan tätä kieltoa.

Lisätietoa aloitteesta ja sen taustoista on linkin takana Usein Kysytyt Kysymykset- osiossa.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Markus Kytölä Espoo


Företrädare

Markus Kytölä Espoo
kansalaisaloite.kytola@nullgmail.com


Ersättare

Saimi-Helena Kytölä Espoo
kansalaisaloite.kytola@nullgmail.com