Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vaadimme seitsemän muutosta susipolitiikkaan

5.11.2018

7 177 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 7 177

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Vaadimme seitsemän muutosta susipolitiikkaan

Datering av initiativet

5.11.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6068/2018

Innehållet i initiativet

1:
Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa susi/sudet jotka tulevat lähemmäs kuin 150 metriä koskien pihapiiriä sekä eläintiloja sekä oikeus lopettaa sellainen susi/sudet jotka ovat kerran tai useammin raadelleet kotieläimiä tai koiria. Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa ja lopetetusta sudesta/susista viikon sisällä ilmoitus poliisiviranomaiselle.

2:
Nykyinen käytäntö, jossa Luonnonvarakeskus yksin päättää sekä ilmoittaa valtakunnallisen susimäärän lopetettava välittömästi koska toiminta ei nauti kansan luottamusta ja tilalle saatava luotettava taho joka nauttii kansan luottamusta. Tämä taho laskee lumikelillä kerran vuodessa valtakunnallisesti susikannan koon.

3:
Tehtävä pikaisesti puolueeton tutkimus taholta joka nauttii kansan luottamusta susipopulaation geneettisestä rakenteesta ja poistettava pikaisesti ns. koirasudet eli hybridit. Susien ja koirien risteymät ovat aito uhka harmaasusipopulaatiolle.

4:
Susikanta saatava valtakunnallisesti kestävälle 130:n yksilömäärän tasolle vuosittaisella kannanhoidollisella tehokkaalla metsästyksellä. Vuosittain myönnetyt sudenpyyntiluvat joiden tarkoitus on pitää susikanta kestävällä 130:n yksilömäärän tasolla eivät sisällä valitusoikeutta.

5:
Susista aiheutuneet petokorvaukset maksettava viimeistään kuukauden sisällä kokonaismääräisesti korvauksen saajalle ja petokorvausten korvaussummaa korotettava vähintään 50% suhteessa vuonna 2017 korvattaviin summiin verrattuna.

6:
Valtion on korvattava lasten ja nuorten kyyditykset tarhoihin sekä kouluihin kaikissa niissä kunnissa joissa lasten vanhemmat sitä perustellusti susipelon takia vaativat.

7:
Susitutkimus on saatava täysin avoimeksi koska toiminnan maksavat veronmaksajat. Susi tutkimuksen tulee palvella suurta yleisöä eikä vain jotakin pientä suljettua piiriä.

Motiveringar

Kansalaisaloite

1:
Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa susi/sudet jotka tulevat lähemmäs kuin 150 metriä koskien pihapiiriä sekä eläintiloja sekä oikeus lopettaa sellainen susi/sudet jotka ovat kerran tai useammin raadelleet kotieläimiä tai koiria. Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa ja lopetetusta sudesta/susista viikon sisällä ilmoitus poliisiviranomaiselle.

2:
Nykyinen käytäntö, jossa Luonnonvarakeskus yksin päättää sekä ilmoittaa valtakunnallisen susimäärän lopetettava välittömästi koska toiminta ei nauti kansan luottamusta ja tilalle saatava luotettava taho joka nauttii kansan luottamusta. Tämä taho laskee lumikelillä kerran vuodessa valtakunnallisesti susikannan koon.

3:
Tehtävä pikaisesti puolueeton tutkimus taholta joka nauttii kansan luottamusta susipopulaation geneettisestä rakenteesta ja poistettava pikaisesti ns. koirasudet eli hybridit. Susien ja koirien risteymät ovat aito uhka harmaasusipopulaatiolle.

4:
Susikanta saatava valtakunnallisesti kestävälle 130:n yksilömäärän tasolle vuosittaisella kannanhoidollisella tehokkaalla metsästyksellä. Vuosittain myönnetyt sudenpyyntiluvat joiden tarkoitus on pitää susikanta kestävällä 130:n yksilömäärän tasolla eivät sisällä valitusoikeutta.

5:
Susista aiheutuneet petokorvaukset maksettava viimeistään kuukauden sisällä kokonaismääräisesti korvauksen saajalle ja petokorvausten korvaussummaa korotettava vähintään 50% suhteessa vuonna 2017 korvattaviin summiin verrattuna.

6:
Valtion on korvattava lasten ja nuorten kyyditykset tarhoihin sekä kouluihin kaikissa niissä kunnissa joissa lasten vanhemmat sitä perustellusti susipelon takia vaativat.

7:
Susitutkimus on saatava täysin avoimeksi koska toiminnan maksavat veronmaksajat. Susi tutkimuksen tulee palvella suurta yleisöä eikä vain jotakin pientä suljettua piiriä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Marko Lind, Mäentaus 2 N 130, 55100 IMATRA


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Marko Lind Imatra


Företrädare

Marko Lind Imatra
Metsästyskoiraharrastajat ry:n Puheenjohtaja, Imatra
lindmarko@nullgmail.com
0469500561


Ersättare

Armi Lind Imatra
Imatra
armi1970@nullgmail.com