Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

16.11.2018

2 024 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 024

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 16.5.2019.

Medborgarinitiativets titel

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

Datering av initiativet

16.11.2018

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6060/2018

Innehållet i initiativet

Suomessa väkivalta- ja seksuaalirikollisille langetetaan lievempiä tuomioita kuin talousrikollisille, mikä ei sovi kansan oikeustajuun. Ehdollinen vankeusrangaistus esimerkiksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on liian lievä. Rikoslaki on päivitettävä kansan oikeudentajun mukaiseksi.

Me allekirjoittaneet kansalaiset ehdotamme, että eduskunta säätää seuraavasti:

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 6 § ja 7 §;n 2 momentti sekä 21 luvun 6 §:n 2 momentti. Kumotaan rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentti.

20. luku
Seksuaalirikoksista

1 §
Raiskaus

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

(3 momentti kumottu lailla rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta.)

2 §
Törkeä raiskaus

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään viideksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

6 §
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi yhdeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

7 §
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.


21. luku
Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

6 §
Törkeä pahoinpitelyja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään kolmeksi ja enintään yhdeksäksi vuodeksi.

Lisäksi ehdotamme, että hallituksen esitykseen rikoslakiin tehtävästä lisäyksestä törkeästä lapsenraiskauksesta muutettaisiin minimirangaistus vastaamaan lakiehdotuksessamme esitettyjä minimirangaistuksia.

Motiveringar

Suomessa ja monessa muussa länsimaassa on valmiiksi jo lievät rangaistukset fyysiseen koskemattomuuteen liittyvistä rikoksista. Nämä rikokset loukkaavat ihmisen koskemattomuutta pahimmalla mahdollisella tavalla ja jättävät monesti ihmisille pysyviä traumoja.
Me allekirjoittaneet toivomme, että eduskunta toteuttaa sille perustuslaissa annetun tehtävän kansan edustamisesta ja muuttaa rikoslain kansan oikeustajua vastaavaksi.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Otto Koponen


Företrädare

Otto Koponen


Ersättare

Matti Pohjolainen