Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

16.11.2018

629 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 629

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

Datering av initiativet

16.11.2018

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

VN/6060/2018

Innehållet i initiativet

Suomessa väkivalta- ja seksuaalirikollisille langetetaan lievempiä tuomioita kuin talousrikollisille, mikä ei sovi kansan oikeustajuun. Ehdollinen vankeusrangaistus esimerkiksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on liian lievä. Rikoslaki on päivitettävä kansan oikeudentajun mukaiseksi.

Me allekirjoittaneet kansalaiset ehdotamme, että eduskunta säätää seuraavasti:

Laki rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 6 § ja 7 §;n 2 momentti sekä 21 luvun 6 §:n 2 momentti. Kumotaan rikoslain 20 luvun 1 §:n 3 momentti.

20. luku
Seksuaalirikoksista

1 §
Raiskaus

Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

(3 momentti kumottu lailla rikoslain lukujen 20 ja 21 muuttamisesta.)

2 §
Törkeä raiskaus

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään viideksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

6 §
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi yhdeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

7 §
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.


21. luku
Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

6 §
Törkeä pahoinpitelyja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään kolmeksi ja enintään yhdeksäksi vuodeksi.

Lisäksi ehdotamme, että hallituksen esitykseen rikoslakiin tehtävästä lisäyksestä törkeästä lapsenraiskauksesta muutettaisiin minimirangaistus vastaamaan lakiehdotuksessamme esitettyjä minimirangaistuksia.

Motiveringar

Suomessa ja monessa muussa länsimaassa on valmiiksi jo lievät rangaistukset fyysiseen koskemattomuuteen liittyvistä rikoksista. Nämä rikokset loukkaavat ihmisen koskemattomuutta pahimmalla mahdollisella tavalla ja jättävät monesti ihmisille pysyviä traumoja.
Me allekirjoittaneet toivomme, että eduskunta toteuttaa sille perustuslaissa annetun tehtävän kansan edustamisesta ja muuttaa rikoslain kansan oikeustajua vastaavaksi.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Otto Koponen Kuopio


Företrädare

Otto Koponen Kuopio
otukkaotto@nullhotmail.com
+358449781544


Ersättare

Matti Pohjolainen Kuopio
Rypysuontie 51 A9
mattipohjolainen@nullhotmail.com
0407466649