Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta luopuminen kaikilla koulutusasteilla

1.11.2018

2 036 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 036

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta luopuminen kaikilla koulutusasteilla

Datering av initiativet

1.11.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/5764/2018

Innehållet i initiativet

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta on luovuttava kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi valtakunnallisella tasolla on luovuttava virkamiesruotsin ja -suomen osaamisvaatimuksesta.

Motiveringar

Kielikokeilun tuloksien odottaminen on järjetöntä. Niin kauan kuin tämän kokeilun annetaan jatkua, Suomen kieliongelman ratkaiseminen siirretään yhä kauemmas tulevaisuuteen. Lisäksi kokeilu jättänee osan opiskelijoista epätasa-arvoiseen asemaan yliopistoissa, kun näiltä vaaditaan molemman kotimaisen kielen osaamista.


Vuonna 2013 enemmistö suomalaisista halusi ruotsin kielen vapaaehtoiseksi kouluaineeksi[1]. Koska sen opiskelua kuitenkin vaaditaan jokaiselta suomalaiselta, ei kansanvalta toteutune vieläkään. Suuri osa suomalaisista ei tarvitse juuri ollenkaan ruotsin kieltä arkipäiväisessä elämässään. Suomessa oli ruotsia äidinkielenään puhuvia noin 5.2 % vuonna 2017, ja heidän määränsä vähentyminen on kiihtynyt (kuten myös suomea äidinkielenään puhuvien määrä on vähentynyt).[2]


Perustuslain mukaan Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisen suomalaisen olisi osattava molempia kieliä. Esimerkiksi Kanadassa ja Sveitsissä, joissa Suomen tavoin ei ole vain yhtä virallista kieltä, ei kansalaisia pääsääntöisesti velvoiteta oppimaan kaikkia virallisia kieliä. Sitä paitsi – toisin kuin Suomessa – näiden maiden virallisilla kielillä on paljon enemmän puhujia kuin Suomen. (Vain Sveitsin retoromaani on poikkeus.) Kotimaiset kielemme ovat maailmanlaajuisesti marginaalisessa asemassa. Sen sijaan, että kaikkien suomalaisten olisi opittava kumpaakin kotimaista, olisi hyödyllisempää opetella toisen kielen sijasta jotakin suurempaa valtakieltä. Tällä tavalla myös Suomen kansalaisten kielitaito monipuolistuisi maatasolla, vaikkei yksilötasolla mitään varsinaista monipuolistumista tapahtuisikaan.


Ruotsin kielen pakollisuutta ei voida rinnastaa muiden oppiaineiden pakollisuuteen. Matematiikka, biologia, historia ynnä muut ovat maailmanlaajuisia oppiaineita, joiden perustiedot kuuluvat syystä yleissivistykseen ja elämässä selviytymiseen. Ruotsin merkitystä Suomen menneisyydessä voidaankin käsitellä historiantunneilla, mutta sen kieli olisi säilytettävä vapaavalintaisena oppiaineena. Suomen kulttuuri säilyisi yhä pohjoismaalaisena, vaikka ruotsin kielen pakollisesta oppimisesta luovuttaisiin.


Virkamiesten toisen kotimaisen kielen osaamista olisi vaadittava kunnissa tai alueilla, joissa olisi vähintään kymmenien prosenttien osuus tätä äidinkielenään puhuvia. Näiden alueiden asukkaille olisi turvattava omat puhelin- ja nettiyhteystiedot, joiden avulla he saisivat viranomaisilta äidinkielensä mukaista palvelua. Jokainen suomalainen matkustaisi omalla vastuullansa kuntaan, jossa hän ei välttämättä tulisi ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Jokaisessa maassa on toki hyvä tulla ymmärretyksi edes jollakin kielellä. Suomen kohdalla tällaisia kieliä voisivat olla englanti tai suomi. Edellinen on merkittävimpiä valtakieliä ja jälkimmäinen puolestaan suomalaisten valtaenemmistön kieli. Kaikkien suomalaisten olisi hyvä osata näistä kielistä ainakin toista.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Séan Hynes Turku


Företrädare

Séan Hynes Turku
vapaa.kieli@nullgmail.com


Ersättare

Juhani Rajala Turku
vapaa.kieli@nullgmail.com