Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vakuutusoikeuden lakkauttaminen

3.12.2018

2 545 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 545

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Vakuutusoikeuden lakkauttaminen

Datering av initiativet

3.12.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/5688/2018

Innehållet i initiativet

Vaadin eduskuntaa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin vakuutusoikeuden toiminnan lopettamiseksi, jotta kansalaisten luottamus pystyttäisiin palauttamaan Suomen oikeusjärjestelmään . Eduskunnan tulee käynnistää tarvittavat toimenpiteet käräjä- ja hovioikeuksien vahvistamiseksi vakuutusoikeuden tehtävien hoitamiseksi.

Motiveringar

Kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeus on 88-100 prosenttisesti päättänyt valitukset vakuutusyhtiöiden hyväksi. Tämä herättää kansalaisissa suurta epäilystä puolueellisesta käsittelystä. Henkilö joka on tehnyt kantelun vakuutusoikeuteen ei saa puolustautua eikä todistaa suullisesti kokemaansa epäoikeudenmukaisuutta, tästä todisteena on tilastot jonka mukaan vakuutusoikeudessa oli vuonna 2017 vain 2 suullista käsittelyä kaikista 6469 vakuutusoikeuden käsittelystä. Tämä on vastoin kansainvälisiä oikeusperiaatteita ja rikkoo perustuslain 6§ välillistä syrjintää. Suora lainaus:
" Perustuslaissa kielletään myös välillinen syrjintä eli sellaiset toimenpiteet, joiden vaikutukset tosiasiallisesti – vaikkakin vain välillisesti – johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Suosinta tai jonkin yksilön tai ryhmän asettaminen etuoikeutettuun asemaan on niin ikään kiellettyä, jos se asiallisesti merkitsisi toisiin kohdistuvaa syrjintää "
Myös vakuutusoikeuden päätösten 80 vuoden salassapito rikkoo ihmisten perusoikeutta tietää ne tosiseikat joihin itseään koskeva vakuutusoikeuden tekemä päätös on perustunut.
Vakuutusoikeus ei nauti kansalaisten luottamusta ja on näin ollen haitaksi myös muiden oikeusasteiden luottamukselle.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Nico Ojala Turku


Företrädare

Nico Ojala Turku
Neitsyt Marian katu 3 as 4 20400 Turku
nico.ojala72@nullgmail.com
0402183714


Ersättare

Miia Ojala Turku
miiasusanna.ojala@nullgmail.com