Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Koulujen perusruokavalio kasvispainotteiseksi

15.8.2018

5 971 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 5 971

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 15.2.2019.

Medborgarinitiativets titel

Koulujen perusruokavalio kasvispainotteiseksi

Datering av initiativet

15.8.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/4304/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä koulujen kasvispainotteisen perusruokavalion puolesta. Kasvispainotteinen ruokavalio pitää sisällään kasvisten lisäksi maitovalmisteet ja kananmunatuotteet. Lain myötä lihaa voitaisiin jatkossa tarjota osana oppilaan erityisruokavaliota tarpeen vaatiessa.

Lain tulee kattaa perusopetukseen osallistuvan täysipainoinen maksuton ateria, joka annetaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetysti ja ohjatusti. Oppiaineiden, kuten kotitalouden, sisältö ei muutu lain seurauksena.

Motiveringar

Perusruokavalion kasvispainotteisuus ei ole ristiriidassa nykyisten kouluruokailuihin liittyvien lakien ja määräysten kanssa. Se on myös yhtenäisempi kouluruokailulle asetettujen tavoitteiden kanssa. Opetushallituksen mukaan perusruokavalion tavoitteena on että se sopii sellaisenaan tai pienin muutoksin mahdollisimman monelle.

Kouluruokailussa kasvispainotteisen ruuan suosio on kasvanut. Monipuolisesti toteutetut kasvispainotteiset ateriat soveltuvat myös uskonnolliseen ja eettiseen vakaumukseen pohjautuviin ruokavalioihin silloin kun päivän ateria ei sovellu.

Lapsuudessa omaksutut tottumukset vaikuttavat ruoka- ja ruokailuvalintoihin. Lihavuuskehityksen pysäyttäminen sekä terveys- ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tavoitteita, joihin suurempi suhteellinen kasvisten kuluttaminen vaikuttaisi myönteisesti.

Suomalaisten lihansyönti nykyisellään ylittää lihansyönnin suositukset. WWF:n vuoden 2016 selvityksessä punaisen lihan käyttömäärästä kouluruuassa todettiin, että usean kaupungin kouluruuassa tarjotaan epäterveellisen paljon lihaan. Lihan käyttömäärää koskevat rajoitukset lapsilla eivät voi ylittyä kouluaterioiden seurauksesta niiden ollessa kasvispainotteisia.

Kestävää elämäntapaa ja tulevaisuuden rakentamista omassa maassa ja maailmassa tuettaisiin kasvispainotteisella kouluruokailulla. Oxfordin tutkijoiden vuoden 2018 katsauksessa lihansyönti kasvaa maapallolla jatkuvasti kestämättömällä tahdilla. Myös YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan lihan kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti.

Pariisin ilmastosopimus on 12. joulukuuta 2015 hyväksytty kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Sopimuksen myötä lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Suomi toimisi esimerkillisenä maana ilmastonmuutoksen torjumisessa koulujen perusruokavalion ollessa kasvispainotteinen, josta muut maat voisivat ottaa mallia. Koululaitosten ulkopuolella entiseen tapaan kootaan päivän muu ravinto miten halutaan, saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Sari Kivijärvi

Elina Lindman

Tuomas Hallamaa

Max Lainema

Helena Maunula


Företrädare

Sari Kivijärvi


Ersättare

Ilmari Määttänen