Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

STOP ORJATYÖLLE - aloite työkokeilun rajaamisesta

21.7.2018

6 097 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 6 097

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 21.1.2019.

Medborgarinitiativets titel

STOP ORJATYÖLLE - aloite työkokeilun rajaamisesta

Datering av initiativet

21.7.2018

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

VN/4011/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotetaan muutettavaksi lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lain 4 luvun 6 § ensimmäisen lainkohdan sanamuoto työkokeilun kestosta muutetaan muodosta "Työkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta samalla järjestäjällä, tai jos työkokeilun järjestäjänä on kunta, enintään kuusi kuukautta samoissa tehtävissä" muotoon "Työkokeilun kesto on enintään 8 viikkoa."

Motiveringar

Seura-lehden selvitys (Seura 20.7) paljasti, että ennätyssuuri joukko suomalaisia tekee palkatonta velvoitetyötä sosiaaliturvan vastineeksi. Tämän on mahdollistanut esimerkiksi niin sanottu työkokeilu, eli palkaton työ, johon työtön työnhakija voidaan eri syistä velvoittaa, rangaistuksenkin uhalla.

Vaikka työkokeilua ei lain mukaan saa käyttää palkallisen työvoiman korvaamiseen, tätä ei ole käytännössä mahdollista tehokkaasti valvoa. Työkokeilusta on tullut automaatti, jolla yritykset saavat ilmaista työvoimaa.

Työkokeilu syö palkallisia työpaikkoja ja siis lisää tosiasiallisten työttömien määrää, vaikka tilastoissa työkokeilijat laskettaisiinkin työvoimaan kuuluvaksi. Näin työkokeilu muuttaa palkallista työtä palkattomaksi, mikä tarkoittaa, että entistä harvempi pystyy neuvottelemaan palkastaan, kun työtä on joka tapauksessa tehtävä tukien vastineeksi.

Työkokeilun laajamittaiseksi muodostuneen väärinkäytön rajoittamiseksi ehdotamme, että työkokeilun kesto rajataan kahteen kuukauteen yritystä kohden. Erityisesti helposti opittavien suorittavien töiden kohdalla kuuden kuukauden mittainen "kokeilu" esimerkiksi kaupan hyllyttäjänä ei palvele tarkoitustaan, joka on työnhakijan soveltuvuuden selvittäminen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Milko Aikio


Företrädare

Milko Aikio


Ersättare

Inka Lahti