Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Lasten sukuelinten silpomisen kieltäminen

11.6.2018

12 978 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 12 978

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 11.12.2018.

Medborgarinitiativets titel

Lasten sukuelinten silpomisen kieltäminen

Datering av initiativet

11.6.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/3038/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä lasten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Lain tulee kattaa kaikki alaikäiset tytöt ja pojat. Lasten sukuelinten silpomisen kieltävä laki on tärkeä, sillä se on selvä todiste siitä, ettei käytäntöä virallisesti hyväksytä Suomessa. Silpominen on tällä hetkellä Suomessa rikoslain vastaista, mutta ehdotamme silpomisen kieltävää omaa lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset. Lasten silpomiselle ei ole terveydellisiä perusteluja ja toimenpiteen seuraukset ovat vakavia.

Lasten sukuelinten silpomisella tarkoitetaan tässä asiayhteydessä kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy lasten ulkoisten sukuelinten poistaminen osittain tai kokonaan, tai lasten sukuelinten vahingoittaminen muulla tavoin ei-lääketieteellisistä syistä. Silpomisella ei tässä asiayhteydessä tarkoiteta sukupuolenvaihdokseen tarpeellisia lääketieteellisiä leikkauksia. Silpomisella ei ole minkäänlaisia myönteisiä terveysvaikutuksia, ja se vahingoittaa tyttöjä ja poikia monin tavoin niin fyysisesti kuin henkisesti. Terveydellisiin seurauksiin vaikuttavat silpomistyyppi, hygieeniset olot sekä silpomisen tekijä ja tekotapa. Toimenpiteen vaikutukset johtavat pahimmillaan kuolemaan.

Erityinen ongelma silpominen on nuorien poikien kohdalla Suomessa, jossa sitä tehdään maahanmuuttajayhteisöissä. Lisäksi maahanmuuttajayhteisöissä nuoria tyttöjä saatetaan lähettää silvottaviksi lähtömaihinsa.

Motiveringar

Lasten sukuelinten silpominen täyttää Suomen rikoslain mukaan pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Silpomisen kieltävä erillislaki kuitenkin vahvistaisi viestiä siitä, että käytäntöä ei virallisesti hyväksytä Suomessa ja toimisi selkeämpänä työkaluna niille tahoille, jotka tekevät ehkäisevää työtä ja toimisi ajurina asennemuutostyölle. Erillislaki toimisi tukena esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnalle ja korkeimmalle oikeudelle, sekä madaltaisi kynnystä ottaa silpominen puheeksi hyvissä ajoin. Vanhemmat eivät myöskään välttämättä pidä silpomista lapseen kohdistuvana väkivaltana ja siksi nykymalli ei riitä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Johannes Laaksonen


Företrädare

Johannes Laaksonen


Ersättare

Katja Virtanen