Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Palkallinen saattohoitovapaa

14.5.2018

4 185 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 4 185

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Palkallinen saattohoitovapaa

Datering av initiativet

14.5.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/1476/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotan ryhtymistä lain valmisteluun 1-3kk palkallisen saattohoitovapaan mahdollistamiseksi. Sen tulisi olla mahdollista omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan läheisensä hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla, yksin asuvilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas toivoisi saattohoidon toteutuvan kotona.

Motiveringar

Palkallinen saattohoitovapaa mahdollistaisi omaiset tai muun läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon kodinomaisissa olosuhteissa.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Saattohoitovapaa toisi hoitavalle läheiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita (esim. palkaton virkavapaa, vuorotteluvapaa) myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Sairaslomaa ei saa vaikka ei olisi työkykyinen omaisen ollessa kuolemassa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Omaisen tuottama hoiva vähentää merkittävästi sairaalahoidon ja muun laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle valtavia säästöjä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Minna Kiljunen Joensuu

Minna Peake Kontiolahti


Företrädare

Minna Kiljunen Joensuu
Osastonylilääkäri, Palliatiivinen keskus Siun Sote Noljakantie 17aC, 80140 Joensuu
minna.kiljunen@nullgmail.com
0445316252


Ersättare

Minna Peake Kontiolahti
Palliatiivinen keskus, Siun Sote Noljakantie 17aC, 80140 Joensuu
minna.peake@nullsiunsote.fi