Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Palkallinen saattohoitovapaa

14.5.2018

5 370 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 5 370

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 14.11.2018.

Medborgarinitiativets titel

Palkallinen saattohoitovapaa

Datering av initiativet

14.5.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/1476/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotan ryhtymistä lain valmisteluun 1-3kk palkallisen saattohoitovapaan mahdollistamiseksi. Sen tulisi olla mahdollista omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan läheisensä hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla, yksin asuvilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas toivoisi saattohoidon toteutuvan kotona.

Motiveringar

Palkallinen saattohoitovapaa mahdollistaisi omaiset tai muun läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon kodinomaisissa olosuhteissa.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Saattohoitovapaa toisi hoitavalle läheiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita (esim. palkaton virkavapaa, vuorotteluvapaa) myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Sairaslomaa ei saa vaikka ei olisi työkykyinen omaisen ollessa kuolemassa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Omaisen tuottama hoiva vähentää merkittävästi sairaalahoidon ja muun laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle valtavia säästöjä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Minna Kiljunen

Minna Peake


Företrädare

Minna Kiljunen


Ersättare

Minna Peake