Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

25.4.2018

16 429 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 16 429

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 25.10.2018.

Medborgarinitiativets titel

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

Datering av initiativet

25.4.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 102/52/2018

Innehållet i initiativet

Me allekirjoittaneet esitämme, että eduskunta toteuttaa tarvittavat lainsäädäntötoimet poliittisten lakkojen sallimiseksi vain silloin kun niillä on liityntä työehtoihin ja ne ovat mielenilmausluonteisia.

Motiveringar

Lakko-oikeus on tärkeä vapaan sopimusyhteiskunnan pilari, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista mieltään ja pyrkiä vaikuttamaan työehtoihinsa. Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvistä lakoista poikkeaa niin sanottu poliittinen lakko, jossa työntekijät pidättäytyvät tekemästä töitä mielenilmaisuna poliittista tahoa tai tilannetta kohtaan. Poliittisen lakon syyt eivät liity suoraan työehtosopimuksiin, eivätkä työnantajat voi vaikuttaa poliittisen lakon syntyyn tai syihin. Muualla Euroopassa poliittiset työtaistelut ovat tämän vuoksi pääsääntöisesti kiellettyjä tai rajattuja.

Poliittiset lakot kohdistuvat poliittisiin toimijoihin, mutta niiden kustannukset lankeavat ennen kaikkea yrittäjille. Lakko voi häiritä merkittävästi yritysten toimintaa ja tilauksia, mikä heijastuu myös työntekijöihin ja syö koko yhteiskunnan kilpailukykyä. Lisäksi työmarkkinahäiriöt vaarantavat suomalaisyritysten maineen ja luotettavuuden kansainvälisillä markkinoilla.

Poliittiset työtaistelut vaikeuttavat myös tavallisten kansalaisten arkea ja rajoittavat esimerkiksi liikkumista ja palvelujen saatavuutta. Lakot koskettavat usein lakkoon osallistuvia ammattiliittoja merkittävästi laajempaa joukkoa.

Kun ammattiliitot lähtevät mukaan poliittiseen lakkoon, liittoihin ja lakon piiriin kuulumattomat työntekijät joutuvat herkästi negatiivisen huomion kohteeksi. Toisaalta liiton jäsenet painostetaan työtaisteluun, jonka syyt eivät koske heidän omaa työsopimustaan tai jonka syistä he eivät välttämättä ole samaa mieltä.

Suomen poliittista lakkoa koskeva lainsäädäntö on Euroopan mittapuulla poikkeuksellinen ja eroaa oikeuskäytäntöjen suhteen selvästi esimerkiksi muista Pohjoismaista. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hyväksyttävinä on pidetty vain lyhyitä ja luonteeltaan spontaaneja protestilakkoja.

Suomessa ylintä päätösvaltaa käyttää kansan valitsema eduskunta. Poliittisessa lakossa kriittinen vähemmistö voi kuitenkin toimillaan horjuttaa yhteiskunnan toimintavarmuutta painostaakseen päättäjiä haluamiinsa päätöksiin. Tämä vaarantaa demokratian hengen.

Nykyinen lainsäädäntömme sallii laajamittaisen poliittisen työtaistelun, jonka kestoa ei ole rajattu. Poliittisia työtaisteluita koskevaa lainsäädäntöä on syytä uudistaa sallimaan vain lyhytaikaiset ja mielenilmausluonteiset poliittiset lakot, joilla on liityntä työehtoihin.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Topi Paananen


Företrädare

Topi Paananen


Ersättare

Pekka Rantamäki