Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

25.4.2018

1 345 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 345

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

Datering av initiativet

25.4.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 102/52/2018

Innehållet i initiativet

Me allekirjoittaneet esitämme, että eduskunta toteuttaa tarvittavat lainsäädäntötoimet poliittisten lakkojen sallimiseksi vain silloin kun niillä on liityntä työehtoihin ja ne ovat mielenilmausluonteisia.

Motiveringar

Lakko-oikeus on tärkeä vapaan sopimusyhteiskunnan pilari, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista mieltään ja pyrkiä vaikuttamaan työehtoihinsa. Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvistä lakoista poikkeaa niin sanottu poliittinen lakko, jossa työntekijät pidättäytyvät tekemästä töitä mielenilmaisuna poliittista tahoa tai tilannetta kohtaan. Poliittisen lakon syyt eivät liity suoraan työehtosopimuksiin, eivätkä työnantajat voi vaikuttaa poliittisen lakon syntyyn tai syihin. Muualla Euroopassa poliittiset työtaistelut ovat tämän vuoksi pääsääntöisesti kiellettyjä tai rajattuja.

Poliittiset lakot kohdistuvat poliittisiin toimijoihin, mutta niiden kustannukset lankeavat ennen kaikkea yrittäjille. Lakko voi häiritä merkittävästi yritysten toimintaa ja tilauksia, mikä heijastuu myös työntekijöihin ja syö koko yhteiskunnan kilpailukykyä. Lisäksi työmarkkinahäiriöt vaarantavat suomalaisyritysten maineen ja luotettavuuden kansainvälisillä markkinoilla.

Poliittiset työtaistelut vaikeuttavat myös tavallisten kansalaisten arkea ja rajoittavat esimerkiksi liikkumista ja palvelujen saatavuutta. Lakot koskettavat usein lakkoon osallistuvia ammattiliittoja merkittävästi laajempaa joukkoa.

Kun ammattiliitot lähtevät mukaan poliittiseen lakkoon, liittoihin ja lakon piiriin kuulumattomat työntekijät joutuvat herkästi negatiivisen huomion kohteeksi. Toisaalta liiton jäsenet painostetaan työtaisteluun, jonka syyt eivät koske heidän omaa työsopimustaan tai jonka syistä he eivät välttämättä ole samaa mieltä.

Suomen poliittista lakkoa koskeva lainsäädäntö on Euroopan mittapuulla poikkeuksellinen ja eroaa oikeuskäytäntöjen suhteen selvästi esimerkiksi muista Pohjoismaista. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hyväksyttävinä on pidetty vain lyhyitä ja luonteeltaan spontaaneja protestilakkoja.

Suomessa ylintä päätösvaltaa käyttää kansan valitsema eduskunta. Poliittisessa lakossa kriittinen vähemmistö voi kuitenkin toimillaan horjuttaa yhteiskunnan toimintavarmuutta painostaakseen päättäjiä haluamiinsa päätöksiin. Tämä vaarantaa demokratian hengen.

Nykyinen lainsäädäntömme sallii laajamittaisen poliittisen työtaistelun, jonka kestoa ei ole rajattu. Poliittisia työtaisteluita koskevaa lainsäädäntöä on syytä uudistaa sallimaan vain lyhytaikaiset ja mielenilmausluonteiset poliittiset lakot, joilla on liityntä työehtoihin.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Topi Paananen C/O Peikko Group Oy Voimakatu 3 PL 104 15101 Lahti


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Topi Paananen Helsinki


Företrädare

Topi Paananen Helsinki
paananentopi@nullgmail.com


Ersättare

Pekka Rantamäki Hyvinkää
info@nulltyorauha2018.fi