Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Kansalaisaloite vammaisasiavaltuutetun viran perustamiseksi

16.4.2018

2 152 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 152

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 16.10.2018.

Medborgarinitiativets titel

Kansalaisaloite vammaisasiavaltuutetun viran perustamiseksi

Datering av initiativet

16.4.2018

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 96/52/2018

Innehållet i initiativet

Kansalaisaloite vammaisasiavaltuutetun viran perustamiseksi

Vammaiset tarvitsevat lakien toteuttamista puolustamaan vammaisasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa. Suomessa on useita muita asiavaltuutettuja olemassa, ei kuitenkaan yhtä tahoa, joka puolustaisi vammaisten oikeuksia ja lakien toteuttamista ilman syrjintää. Muutkin kuin vammaislait lainsäädännössä ja kuntatason sekä poliittisista että virkamiespäätöksistä koskee vammaisia. Niiden toteutuminen kuitenkin vaatii liian usein liian monessa kunnassa ja toimijalla hallinto-oikeuksien kautta valituskierroksen laillisien oikeuksien toteutumiseksi. Kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ja lainsäädännössä tulee ottaa huomioon vammaisvaikutukset. Näin ei nyt tapahdu.

Kaikki vammaiset eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, kaikkien vammaisten tarpeiden anominen on yhtä taistelua. Syntyy toistuvasti tilanteita, joissa vammainen ei mm. pääse kotiinsa, koska virkamiehen päätöksellä hänellä ei ole oikeutta saada siihen tarvittavaa apuvälinettä. Vammaisten palveluita käsitellään hankintalain alaisina, vaikka ne ovat kiinteä osa ihmisen elämänkaaren normaaleja tarpeita terveen väestön osalta. Vammaiset ihmiset tarvitsevat vähintään lakien mukaisia ratkaisuja, jotka ovat siis minimi tarjotuissa palveluissa. Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vammaisten oikeus arvokkaaseen ja tasa-arvoiseen elämään toteutuu.

Vammaisasiavaltuutetun tulee toimia virassaan samoin kuin lapsiasiavaltuutettu. Suomessa on jo vuonna 2016 ratifioitu YK:n vammaissopimus, joka ei aina toteudu vammaisia koskevissa päätöksissä. Tätä sopimusta tulee vammaisasiavaltuutetun edistää virassaan.

Tätä mallia käyttämällä vammaisasiavaltuutetun tulee saada toimia.

Vammaisasiavaltuutetulle tulee olla laissa määritelty mm. seuraavat tehtävät:

- Vammaisten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta.

Täten myös vammaisasiavaltuutetun tehtäväkenttään kuuluu mm. seuraavaa:

- Päätöksentekijöihin vaikuttaminen vammaisnäkökulmasta
- Yhteydenpito vammaisiin ja heiltä saadun tiedon välittäminen
päätöksentekijöille
- Vammaisia koskevan tiedon välittäminen vammaisten parissa
työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle
- Yhteistyön kehittäminen vammaispolitiikan toimijoiden välille

Vaikuttamistyössään vammaisasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita vammaisoikeuksien sopimuksen näkökulmasta. Hänen tärkeä tehtävänsä on välittää vammaisten mielipiteitä päättäjille.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on vammaisasiavaltuutetulle tärkeää, jotta saadaan vertailukohtia ja ideoita vammaisasiavaltuutetun työhön.

Kuten lapsiasiavaltuutetun toimisto on mukana eurooppalaisissa verkostoissa, tulee vammaisasiavaltuutetun olla osana kansainvälisiä vammaisorganisaatioita. Samoin vammaisasiavaltuutettu tulee tekemään Pohjoismaiden muiden valtioiden kanssa yhteistyötä.

Motiveringar

Kaikki vammaiset eivät saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, kaikkien vammaisten tarpeiden anominen on yhtä taistelua. Syntyy toistuvasti tilanteita, joissa vammainen ei mm. pääse kotiinsa, koska virkamiehen päätöksellä hänellä ei ole oikeutta saada siihen tarvittavaa apuvälinettä. Vammaisten palveluita käsitellään hankintalain alaisina, vaikka ne ovat kiinteä osa ihmisen elämänkaaren normaaleja tarpeita terveen väestön osalta. Vammaiset ihmiset tarvitsevat vähintään lakien mukaisia ratkaisuja, jotka ovat siis minimi tarjotuissa palveluissa. Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vammaisten oikeus arvokkaaseen ja tasa-arvoiseen elämään toteutuu.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Marjo Rauhanen

Eeva Pitkänen

Arzu Caydam-Lehtonen

Pirkko Kuusela


Företrädare

Marjo Rauhanen

Arzu Caydam-Lehtonen


Ersättare

Pirkko Kuusela