Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

FOLKOMRÖSTNING OM LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN

5.3.2018

2 193 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 193

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 5.9.2018.

Medborgarinitiativets titel

FOLKOMRÖSTNING OM LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN

Datering av initiativet

5.3.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 58/52/2018

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Att anordna en folkomröstning om landskapsförvaltningen.

Folkomröstning skall anordnas om den reformerade lagen om social- och hälsovårdtjänster.

Motiveringar

Regeringen har förberett ett lagförslag som skulle skapa en ny myndighetsnivå. Reformen är den största sedan Finlands inträde i den Europeiska unionen. Om detta anordnades en folkomröstning.

Regeringen har förberett ett lagförslag som på ett betydande sätt skulle ändra på sättet att producera social- och hälsovårdstjänster.

Bägge ändringsförslagen är betydande och i praktiken oåterkalleliga med långtgående konsekvenser. Landskapsreformen var inte på partiernas agenda före riksdagsvalet. Sålunda fördes ingen medborgardebatt om landskapsreformen – den dök upp först i regeringsprogrammet. Dessutom ingår det i regeringen ett parti som inte existerade vid tidpunkten för riksdagsval, vilket sänker styrkan av det demokratiska mandatet för ändringsförslagen.

Ett lagförslag av denna storleksklass borde behandlas på ett genuint demokratiskt sätt.

Därför är det motiverat att man anordnar en folkomröstning om bägge lagförslagen. I omröstningen kan ingå två olika frågor: en fråga om landskapsreformen och en fråga om produktionen av social- och hälsovårdstjänster. Omröstningen kan ske vid samma tillfälle. Alternativt kan bägge frågorna kombineras.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Juha Kettunen


Företrädare

Juha Kettunen


Ersättare

Veli Kettunen