Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

1.3.2018

1 491 stödförklaringar, varav 13 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 478

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 1.9.2018.

Medborgarinitiativets titel

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

Datering av initiativet

1.3.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 51/52/2018

Innehållet i initiativet

Nykyisessä laissa, joka koskee henkilökohtaista apua sanotaan: "Korvataan henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset työnantajan maksettaviksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Kaikki työlainsäädännön edut ja oikeudet eivät koske henkilökohtaisena avustajana toimivaa perheenjäsentä." Tähän lakiin on saatava muutos, sillä se on epäoikeudenmukainen ja se ei ole tasapuolien työntekijöitä kohtaan. Ei myöskään halvin tai järkevin vaihtoehto.
Kun/jos henkilökohtaiseksi avustajaksi valitaan virallisesti sukulainen, niin hänelle pitää maksaa kaikki samat lisät palkkaan kuin ulkopuoliselle henkilölle maksettaisiin. Tämä koskee kaikkia ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai ja mm. lomakorvauksia. Samasta työstä sama palkka, sukulaisuus ei saa olla este. Usein se on jopa etu ja yhteiskunnalle halvin vaihtoehto. Ihmisten hoidossa ei saa käyttää sukulaisuutta hyväksi. Kaikissa tapauksissa pitää olla järkevimmän vaihtoehdon valitsemismahdollisuus ilman rahallista epäoikeudenmukaisuutta.

Motiveringar

Esimerkki: Maaseudulla asuva, ilman julkisia liikenneyhteyksiä, monisairas afasiapotilas, jonka henkilökohtaisena avustajana toimii sukulainen naapurissa. Sukulainen on valittu henkilökohtaiseksi avustajaksi syystä että asuu naapurissa, on käytettävissä 24h/pv. Ymmärtää sukulaisuuden /yhteisen historian vuoksi parhaiten avustettavaa, jolla on paha kommunikaatiohäiriö. Kaikkiin tärkeisiin asioihin tarvitsee tulkkia joka ymmärtää ja pystyy myös samalla hoitamaan muut sairaudet. Avustettava pystyy asumaan kotonaan kunhan henkilökohtainen avustaja on lähellä asioita hoitamassa tarvittaessa joka hetki. Muutoin vaihtoehtona olisi joku hoitokoti koska yksikään sivullinen avustaja ei pysty olemaan tai tulemaan aina paikalle. Eikä myöskään afasian vuoksi ymmärrä potilasta kuten omainen. Väärinkäsityksiä syntyy ja niiden seuraukset voivat olla muiden sairauksien vuoksi jopa vakavia. Kun nyt sitten omainen on hoitanut itsensä uhraten, palkoistaan tinkien, niin ei ole oikein ettei saa samaa palkkaa kuin vieras hoitaja. Yhteiskunnalle tulee halvemmaksi korvata lähellä olevalle omaiselle kuin moninkertaiseen hintaan vieraalle. Näitä henkilökohtaisia avustajia, jotka eivät ole kuitenkaan omaishoitajia on monissa perheissä, niitäkin jotka asuvat yhdessä. Kommunikaatiovaikeus ei aina näy päälle päin, mutta on usein hyvin hankala ja elämää rajoittava. Potilas ansaitsee parhaan, järkevimmän hoidon ja hoitaja ansaitsee kunnon korvauksen. Lakiin on tehtävä muutos, joka mahdollistaa myös sukulaisen käyttämisen henkilökohtaisena avustajana silloin kun se on järkevintä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 13 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Ritva Kyyriäinen

Mika Kyyriäinen


Företrädare

Ritva Kyyriäinen

Mia Ahtialansaari


Ersättare

Reijo Mutta