Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

1.3.2018

1 219 stödförklaringar, varav 13 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 206

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

Datering av initiativet

1.3.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 51/52/2018

Innehållet i initiativet

Nykyisessä laissa, joka koskee henkilökohtaista apua sanotaan: "Korvataan henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset työnantajan maksettaviksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Kaikki työlainsäädännön edut ja oikeudet eivät koske henkilökohtaisena avustajana toimivaa perheenjäsentä." Tähän lakiin on saatava muutos, sillä se on epäoikeudenmukainen ja se ei ole tasapuolien työntekijöitä kohtaan. Ei myöskään halvin tai järkevin vaihtoehto.
Kun/jos henkilökohtaiseksi avustajaksi valitaan virallisesti sukulainen, niin hänelle pitää maksaa kaikki samat lisät palkkaan kuin ulkopuoliselle henkilölle maksettaisiin. Tämä koskee kaikkia ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai ja mm. lomakorvauksia. Samasta työstä sama palkka, sukulaisuus ei saa olla este. Usein se on jopa etu ja yhteiskunnalle halvin vaihtoehto. Ihmisten hoidossa ei saa käyttää sukulaisuutta hyväksi. Kaikissa tapauksissa pitää olla järkevimmän vaihtoehdon valitsemismahdollisuus ilman rahallista epäoikeudenmukaisuutta.

Motiveringar

Esimerkki: Maaseudulla asuva, ilman julkisia liikenneyhteyksiä, monisairas afasiapotilas, jonka henkilökohtaisena avustajana toimii sukulainen naapurissa. Sukulainen on valittu henkilökohtaiseksi avustajaksi syystä että asuu naapurissa, on käytettävissä 24h/pv. Ymmärtää sukulaisuuden /yhteisen historian vuoksi parhaiten avustettavaa, jolla on paha kommunikaatiohäiriö. Kaikkiin tärkeisiin asioihin tarvitsee tulkkia joka ymmärtää ja pystyy myös samalla hoitamaan muut sairaudet. Avustettava pystyy asumaan kotonaan kunhan henkilökohtainen avustaja on lähellä asioita hoitamassa tarvittaessa joka hetki. Muutoin vaihtoehtona olisi joku hoitokoti koska yksikään sivullinen avustaja ei pysty olemaan tai tulemaan aina paikalle. Eikä myöskään afasian vuoksi ymmärrä potilasta kuten omainen. Väärinkäsityksiä syntyy ja niiden seuraukset voivat olla muiden sairauksien vuoksi jopa vakavia. Kun nyt sitten omainen on hoitanut itsensä uhraten, palkoistaan tinkien, niin ei ole oikein ettei saa samaa palkkaa kuin vieras hoitaja. Yhteiskunnalle tulee halvemmaksi korvata lähellä olevalle omaiselle kuin moninkertaiseen hintaan vieraalle. Näitä henkilökohtaisia avustajia, jotka eivät ole kuitenkaan omaishoitajia on monissa perheissä, niitäkin jotka asuvat yhdessä. Kommunikaatiovaikeus ei aina näy päälle päin, mutta on usein hyvin hankala ja elämää rajoittava. Potilas ansaitsee parhaan, järkevimmän hoidon ja hoitaja ansaitsee kunnon korvauksen. Lakiin on tehtävä muutos, joka mahdollistaa myös sukulaisen käyttämisen henkilökohtaisena avustajana silloin kun se on järkevintä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 13 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Heijantie 7 16610 Kärkölä. /Ritva Kyyriäinen


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Ritva Kyyriäinen Kärkölä

Mika Kyyriäinen Kärkölä


Företrädare

Ritva Kyyriäinen Kärkölä
Heijantie 7. 16610 Kärkölä
rakeritu@nullphnet.fi
0451758199

Mia Ahtialansaari Tampere
mia.ahtialansaari@nullgmail.com


Ersättare

Reijo Mutta Kärkölä
tuohikkomutta@nullphnet.fi