Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Puurakentamisen vaihtoehto aina tutkittava julkisissa (kunta, valtio) rakennushankkeissa

28.2.2018

1 413 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 413

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 28.8.2018.

Medborgarinitiativets titel

Puurakentamisen vaihtoehto aina tutkittava julkisissa (kunta, valtio) rakennushankkeissa

Datering av initiativet

28.2.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 52/52/2018

Innehållet i initiativet

Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valtio, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto

Motiveringar

Puurakentamisen kansalaisaloite:

Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valtio, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto

Perustelut:
Ilmastomuutoksen torjumiseksi on tutkittava ja käytettävä kaikki mahdolliset keinot. Maailmanlaajuisesti tulisi suosia ekologisia, vähähiilisiä ja uusiutuvia resursseja ja raaka-aineita. Suomessa metsät ovat tässä tarkastelussa avainasemassa. Suomen metsät kasvavat nykyisin kestävästi enemmän puuta kuin sitä hyötykäytetään. Suomen biotalouden arvosta yli puolet tulee metsäsektorilta.

Puurakentaminen on tärkeä osa biotaloutta ja sitä voidaan perustella ympäristösyistä. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet ovat hiilivarastoja. Puurakentamisessa puuhun sitoutunut hiili varastoituu pitkiksi ajoiksi puutuotteisiin. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan hyödyntää esimerkiksi energiana.

Puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia ei vielä riittävästi tunneta Suomessa. Tästä syystä monissa valtion ja kuntien julkisissa rakentamishankkeissa ei tutkita puurakentamismahdollisuutta, vaan se usein hylätään hyvinkin aikaisessa hankevaiheessa puutteelliseen, ennakkoasenteelliseen ja virheelliseen tietoon ja näkemykseen perustuen.

Siksi tarvitaan laki, että kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kansantalouden nimissä Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto.

Suomen Sahayrittäjät ry - LÄHIPUU®

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Timo Ripatti


Företrädare

Timo Ripatti


Ersättare

Sirkku Varpa