Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Lisää resursseja päiväkoteihin

11.1.2018

6 046 stödförklaringar, varav 1 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 6 045

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 11.7.2018.

Medborgarinitiativets titel

Lisää resursseja päiväkoteihin

Datering av initiativet

11.1.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 6/52/2018

Innehållet i initiativet

Suomen varhaiskasvatuslakiin on kirjattava henkilöstömitoitukset ja samassa tilassa päivän mittaan toimivien kasvatushenkilöiden määrät muiden pohjoismaiden, erityisesti Tanskan tai Ruotsin tasolle. Henkilöstömitoituksiksi lakiin on kirjattava alle kolmevuotiaiden osalta kolme lasta kasvatushenkilöä kohden sekä kolme vuotta täyttäneiden lasten osalta viisi lasta kasvatushenkilöä kohden. Päiväkodin ryhmätilojen neliömäärät on oltava vähintään 7-8 neliötä lasta kohden niin, ettei niihin lasketa varastoja, keittiötä, henkilökunnan pukuhuoneita, rappuja ja käytäviä. Ryhmätilan käyttäjiksi ei saa asettaa kuin kaksi kasvatushenkilöä lapsineen samaan aikaan päivän aikana lasten pitkäkestoisten leikkien turvaamiseksi. Lakiin on kirjattava henkilöstörakenne niin, että kahta työvuoroissa vaihtelevaa lastentarhanopettajaa kohti on yksi lastenhoitaja ja vähintään toisen lastentarhanopettajista täytyy olla maisterintutkinnon suorittanut.

Motiveringar

Mahdollisimman onnelliset aikuiset ovat paras tae tulevaisuudelle. Sen saavuttamiseksi ei voi tinkiä varhaiskasvatuksen laadusta. Kansantaloustieteellisesti on todistettu, että yksi euro varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa takaisin. Suomi investoi tuottavimmin tulevaisuuteen sijoittamalla rahaa varhaiskasvatukseen. Sijoitetun rahan tuotot elvyttävät muut kansantalouden epäkohdat esimerkiksi kestävyysvajeen. Kymmenet tuhannet ihmiset syrjäytyvät nyky-yhteiskunnassa. Syrjäytyminen voidaan estää jo ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana ja se mahdollistuu, kun ihminen kohdataan yksilönä ja saadaan sitä kautta osalliseksi. Jos varhaiskasvatuksessa aikuista kohti on korkeintaan viisi lasta: yksilöllisempi varhaiskasvatus on mahdollista, henkilökunta jaksaa arvokasta työtään paremmin, syrjäytyminen vähenee ja työllisyys paranee. Myöhempinä opinvuosina ei ole mahdollisuuksia paikata varhaiskasvatuksen laiminlyöntejä. Päiväkotilapsen traumatisoituminen vaikuttaa vahvasti hänen tulevaisuuteensa. Kasvuikäiselle aiheutettuja traumoja ei voida parantaa, korkeintaan lieventää. Liian suuret meluavat ryhmät vaarantavat lasten aivojen ja hermojen kehityksen. Miten kauan meillä on varaa pitää lapsemme eriarvoisessa asemassa muihin Pohjoismaihin nähden?

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 1 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jari Miettinen


Företrädare

Jari Miettinen


Ersättare

Ahto Lanamäki