Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Lisää resursseja päiväkoteihin

11.1.2018

5 986 stödförklaringar, varav 1 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 5 985

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Lisää resursseja päiväkoteihin

Datering av initiativet

11.1.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 6/52/2018

Innehållet i initiativet

Suomen varhaiskasvatuslakiin on kirjattava henkilöstömitoitukset ja samassa tilassa päivän mittaan toimivien kasvatushenkilöiden määrät muiden pohjoismaiden, erityisesti Tanskan tai Ruotsin tasolle. Henkilöstömitoituksiksi lakiin on kirjattava alle kolmevuotiaiden osalta kolme lasta kasvatushenkilöä kohden sekä kolme vuotta täyttäneiden lasten osalta viisi lasta kasvatushenkilöä kohden. Päiväkodin ryhmätilojen neliömäärät on oltava vähintään 7-8 neliötä lasta kohden niin, ettei niihin lasketa varastoja, keittiötä, henkilökunnan pukuhuoneita, rappuja ja käytäviä. Ryhmätilan käyttäjiksi ei saa asettaa kuin kaksi kasvatushenkilöä lapsineen samaan aikaan päivän aikana lasten pitkäkestoisten leikkien turvaamiseksi. Lakiin on kirjattava henkilöstörakenne niin, että kahta työvuoroissa vaihtelevaa lastentarhanopettajaa kohti on yksi lastenhoitaja ja vähintään toisen lastentarhanopettajista täytyy olla maisterintutkinnon suorittanut.

Motiveringar

Mahdollisimman onnelliset aikuiset ovat paras tae tulevaisuudelle. Sen saavuttamiseksi ei voi tinkiä varhaiskasvatuksen laadusta. Kansantaloustieteellisesti on todistettu, että yksi euro varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa takaisin. Suomi investoi tuottavimmin tulevaisuuteen sijoittamalla rahaa varhaiskasvatukseen. Sijoitetun rahan tuotot elvyttävät muut kansantalouden epäkohdat esimerkiksi kestävyysvajeen. Kymmenet tuhannet ihmiset syrjäytyvät nyky-yhteiskunnassa. Syrjäytyminen voidaan estää jo ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana ja se mahdollistuu, kun ihminen kohdataan yksilönä ja saadaan sitä kautta osalliseksi. Jos varhaiskasvatuksessa aikuista kohti on korkeintaan viisi lasta: yksilöllisempi varhaiskasvatus on mahdollista, henkilökunta jaksaa arvokasta työtään paremmin, syrjäytyminen vähenee ja työllisyys paranee. Myöhempinä opinvuosina ei ole mahdollisuuksia paikata varhaiskasvatuksen laiminlyöntejä. Päiväkotilapsen traumatisoituminen vaikuttaa vahvasti hänen tulevaisuuteensa. Kasvuikäiselle aiheutettuja traumoja ei voida parantaa, korkeintaan lieventää. Liian suuret meluavat ryhmät vaarantavat lasten aivojen ja hermojen kehityksen. Miten kauan meillä on varaa pitää lapsemme eriarvoisessa asemassa muihin Pohjoismaihin nähden?

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 1 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Jari Miettinen Siltasaarenkärki 3 C 37 00530 Helsinki


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jari Miettinen Helsinki


Företrädare

Jari Miettinen Helsinki
SIltasaarenkärki 3 C 37 00530 Helsinki
jari@nullleateatteri.com
0440157573


Ersättare

Ahto Lanamäki Helsinki
Siltasaarenkaerki 3 C 37
lanaahto@nullgmail.com
0407558826