Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Medborgarinitiativ om ändring av sista arbetsdag under läsåret i den grundläggande utbildningen och gymnasierna

22.11.2017

11 803 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 11 803

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 22.5.2018.

Medborgarinitiativets titel

Medborgarinitiativ om ändring av sista arbetsdag under läsåret i den grundläggande utbildningen och gymnasierna

Datering av initiativet

22.11.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 109/52/2017

Primärt språk för initiativet

Svenska

Innehållet i initiativet

Vi som undertecknat initiativet föreslår att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 24 istället för vecka 22. Om förlorade arbetsdagar med stöd av 23 § 3 mom. lagen om grundläggande utbildning måste ersättas, avslutas dock skolarbetet vid den tidpunkt som utbildningsanordnaren bestämmer.

I undervisning som ordnas utomlands och i undervisning där antalet arbetsdagar på basis av ett tillstånd som vederbörande ministerium beviljat med stöd av 23 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning överskrider det antal som bestäms i nämnda paragraf, fastställer utbildningsanordnaren tidpunkten då skolarbetet avslutas.

Motiveringar

Försommaren i Finland är ofta kall och regnig, medan vädret är finare under sensommaren. Genom att skjuta fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren. Detta skulle ha en gynnsam inverkan på elevernas och deras vårdnadshavares möjligheter att återhämta sig. Behovet av att åka till sol och värme på sydligare breddgrader under läsårets arbetsdagar skulle också minska, vilket direkt skulle minska elevernas frånvaro och de således skulle vara mera frekvent på plats och ta del av den högkvalitativa undervisning som vi har i våra skolor.

Då avslutandet av läsåret skjutits upp med två veckor kommer sommarlovet i Finland i högre grad att sammanfalla med sommarlovet i de övriga nordiska länderna och det övriga Europa. I dessa områden avslutas skolåret i regel efter första eller andra veckan i juni. Som en del av den europeiska integrationen är det önskvärt att läsårstiderna inom EU i hög grad sammanfaller med varandra. Under sommarlovet infaller många internationella evenemang, som också våra finländska ungdomar i så fall i högre grad kunde ta del i.

Då vårdnadshavarna i regel anpassar sina semestrar efter skolornas sommarlov inleder de oftast sitt arbete efter semestern senast i medlet av augusti, medan största delen av övriga Europas arbetande befolkning ännu har semester.

Höstterminen upplevs ofta som lång och tung av såväl elever som skolans personal. Under vårterminen finns fler naturliga avbrott än under höstterminen. En förkortad hösttermin skulle sålunda ändra på det och både elevers  som de vid skolorna anställdas ork i arbetet skulle förbättras.

Lagförändringen skulle i slutändan leda till bättre resultat i skolarbetet och ett större välmående i våra skolor. Detta skulle i sin tur sänka kostnaderna för sjuk- och hälsovården i vårt land.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Björn Wahlström


Företrädare

Björn Wahlström


Ersättare

Mia Förars-Pöytäniemi

Andreas Hollsten