Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

15.11.2017

8 532 stödförklaringar, varav 1 013 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 7 519

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Datering av initiativet

15.11.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 107/52/2017

Innehållet i initiativet

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tämä sama sopimus koskee myös henkilöitä, joilla on pitkäaikaisten mielenterveyden häiriöiden takia vaikeuksia suoriutua arjesta. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 17. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: "Tätä lakia ei sovelleta sellaisten mielenterveyspalveluiden hankintaan, joissa on kyse pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumispalveluissa ja jokapäiväisessä elämässä."

Motiveringar

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten, siis myös mielenterveyden häiriöiden takia arjessaan apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan myös mielenterveyden häiriöistä kärsivällä välttämätöntä tukea ja apua tarvitsevalla ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että mielenterveyden häiriöiden takia usein hyvin pitkäkestoista välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden palvelut järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä pitkäkestoista mielenterveydellistä apua ja tukea tarvitsevilla henkilöillä ei ole itseään koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Nämä henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä.

Kilpailuttamismenettelyyn seurauksena palveluntuottajat vaihtuvat usein. Tämä tarkoittaa mielenterveyden häiriöiden takia apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla heitä ymmärtävien ja tuntevien työntekijöiden menettämistä. Silloin arjen ja kuntoutuksen rakentaminen on aloitettava taas alusta. Tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta näille ihmisille, joille arjen muutokset ovat usein erityisen haasteellisia ja joiden toimintakyky on jo muutenkin alentunut.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 1 013 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Finfami Uusimaa ry - Nyland rf Kumpulantie 5 00520 Helsinki


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Leif Berg Vantaa


Företrädare

Leif Berg Vantaa
Laajavuorentie 3 as. 31 01620 Vantaa
leif.berg@nullfinfamiuusimaa.fi
0503019179

Kaiju Yrttiaho Helsinki
kaiju.yrttiaho@nulleskot.org
0407252028

Timo Haapoja Seinäjoki
timo.haapoja@nullepsospsyk.fi
0400641056

Lassi Rajamäki Mäntsälä
lassi.rajamaki@nullsosped.fi
050 566 2414

Sari Aalto-Matturi Helsinki
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
sari.aalto-matturi@nullmielenterveysseura.fi
0400508234

Sam Raivio Porvoo
markus.raivio@nullkukunori.fi

Ritva Rantasila Helsinki
Tuohimäentie 95 A 00670 HKI
mari.rantasila@nullgmail.com
0400-793536

Toivo Sydänmaanlakka Kerava
Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki
olavi.sydanmaanlakka@nullmtkl.fi
0503639920

Teemu Tiensuu Kerava
teemu.tiensuu@nullsininauha.fi


Ersättare

Arja Heino-Gabrielsson Helsinki
Kellaripellonkuja 2 f 38
arjaheinogabrielsson@nullgmail.com
0407764009

Petri Kotilainen Helsinki
Ryytikuja 4 D 32
petri.kotilainen@nulltaiteensulattamo.fi
0417190274