Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten

6.11.2017

57 489 fastställda stödförklaringar, varav 840 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 56 649

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Stödförklaringarna har raderats 27.12.2018

Medborgarinitiativets titel

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten

Datering av initiativet

6.11.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 101/52/2017

Primärt språk för initiativet

Svenska

Innehållet i initiativet

Initiativet gäller en förändring av Lagstiftningen om arv och gåva 1940/378, där lagen om arv och gåva skall avskaffas.

Motiveringar

Redan under 2004 valde man i Sverige att avskaffa arvs- och gåvoskatten och i Norge följde man efter år 2014. Arvsskatten är ett enormt problem för samhället och innebär stora problem vid exempelvis en makes/makas, registrerad partners eller övrig närstående persons död. Arvsskatten innebär även en moralisk fråga över om att staten straffar den som sörjer genom att enligt lag bära upp skatt på dess egendom.

Som följd av att man än idag använder sig av arvs- och gåvoskatt finns det risk att många flyttar utomlands för att undvika skatten. Arvs- och gåvoskatten behandlar medborgarna orättvist och ojämlikt. Vid situationer där arvingen inte innehar kapital för att betala arvsskatten kommer arvingen tvingas sälja egendomen.

På grund av att man än idag använder sig av arvs- och gåvoskatt hindrar man det långsiktiga finländska ägandet av företag. Arvs- och gåvoskatten slår väldigt hårt mot generationsskiften i bland annat små och medelstora familjeföretag, detta leder i sin tur till att fortlevnaden av ett företag äventyras. Generationsskiften skjuts ofta upp i företag och skapa därför en hög medelålder bland företagare. Från tidigare är generationsskiften krävande och svåra att utföra och arvsskatten försvårar detta betydligt.

Arvsskatten är väldigt hård i och med att den fungerar som en skatt på besparingar som redan är väldigt hårt beskattade från tidigare. Dessa skatter förstärker ojämlikheten, den förhindrar inte den. Sammanfattningsvis så hör arvs- och gåvoskatten till de skatter som är mest skadliga för Finlands ekonomi. Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten skulle skapa nya förutsättningar för arbete och ökad tillväxt, på så vis kan man även förbättra förutsättningarna för resurser till skola, omsorg och vård. I och med att man skulle avskaffa dessa skatter så skulle man genom att skapa ett smartare skattesystem främja högre tillväxt.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 971 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Christian Pundars


Företrädare

Christian Pundars


Ersättare

Sebastian Pundars