Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Peruskoulun ryhmien koko suhteessa opettajien määrään

26.9.2017

7 651 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 7 651

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 26.3.2018.

Medborgarinitiativets titel

Peruskoulun ryhmien koko suhteessa opettajien määrään

Datering av initiativet

26.9.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 88/52/2017

Innehållet i initiativet

Lakiehdotus

Me allekirjoittaneet esitämme, että peruskoulun opettajien määrä suhteessa opetusryhmän kokoon, tulisi kirjata lakiin kohtien 1-7 mukaisesti.

1. Peruskoulun alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18.
2. Peruskoulun kolmannelta luokalta lähtien suhdeluku olisi 1:20.
3. Peruskoulun erityisen tuen oppilaiden kerroin olisi 2
4. Peruskoulun tehostetun tuen oppilaiden kerroin olisi 1,5
5. Peruskoulun vieraskielisten oppilaiden kerroin olisi 1,5
6. Peruskoulun yhdysluokissa ja erityistä työturvallisuutta edellyttävissä ryhmissä
suhdeluku olisi 1:16.
7. Peruskoulun erityisopettajia pitäisi olla vähintään yksi sataa oppilasta kohti.

Motiveringar

OAJ on ideoinut opettajien kanssa keinoja, joilla työrauha ja oppimisen ilo voitaisiin palauttaa opiskeluun. OAJ esitti 23.3.2017 ryhmien muodostamisen perustaksi suhdelukuja, joilla säädeltäisiin oppilaiden määrää suhteessa opettajien määrään. Opetusministeri ei ole kuitenkaan tätä lakialoitetta vienyt eteenpäin. Lisäksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue on esittänyt oppivelvollisuuden pidentämistä kolmella vuodella. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei auta lapsia, joiden koulutie on noussut pystyyn jo aiemmin. Nekin miljoonat tulisivat nyt laittaa ryhmäkokojen pienentämiseen. Ainoa ratkaisu mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen opetuksen takaamiseksi koko maassa ovat OAJ:n esittämät suhdeluvut, joita esitämme nyt lakiin kirjattavaksi. Suhdeluvut takaisivat yhdenvertaisen opettajamitoituksen suhteessa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrään kaikissa kouluissa ja kaikissa kunnissa koko maassa. Suhdeluvut mahdollistavat myös uudenlaiset yhteisopettajamallit.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Tanja Kauppila


Företrädare

Tanja Kauppila


Ersättare

Katja Harju

Sari Korhonen