Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

KULJETTAJAN ANNETTAVA MYÖS SUOJATIELLE AIKOVALLE JALANKULKIJALLE ESTEETÖN KULKU - Tarkennus TieL 2.LUKU 32.Pykälä Kuljettajan suojatiesäännöt

15.9.2017

1 093 stödförklaringar, varav 39 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 054

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 15.3.2018.

Medborgarinitiativets titel

KULJETTAJAN ANNETTAVA MYÖS SUOJATIELLE AIKOVALLE JALANKULKIJALLE ESTEETÖN KULKU - Tarkennus TieL 2.LUKU 32.Pykälä Kuljettajan suojatiesäännöt

Datering av initiativet

15.9.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 83/52/2017

Innehållet i initiativet

Tieliikennelakin 2.luvun 32.pykälän 1.momentin tekstiä on tarkennettava siten, että myös suojatien vieressä ajoradan ylitystä odottavalle jalankulkijalle on autoilijoiden toimesta annettava esteetön kulku suojatielle.

EHDOTUS UUDEKSI LAKITEKSTIKSI TielL 2.LUKU 32.Pykälä
1.momentti
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä, astumassa suojatielle tai on pysähtyneenä suojatien jatkeelle mahdollista ajoradan ylitystä varten.


TIELIKENNENLAKI
2.LUKU
Tieliikennesäännöt
32.PYKÄLÄ
Ajoneuvon suojatiesäännöt

(nykyinen tekstimuoto)
1.momentti
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.


(Lakitekninen huomautus)

TIELIIKENNELAIN MÄÄRITELMIIN TULISI TARVITTAESSA LISÄTÄ UUSI KOHTA TARKENTAMAAN SUOJATIEN JATKETTA

SUOJATIEN JATKE = Ajoradan reunasta alkava suojatien merkitsemätön jatke. Suojatien jatke alkaa ajoradan reunasta ulospäin. Jatke päättyy aikaisintaan yhden metrin etäisyydellä ajoradan reunasta jatkuen tästä enintään jalkakäytävän ajoradan puoleiseen reunaan saakka.

Motiveringar

Esitetty lakimuutos velvoittaa autoilijat huomioimaan nykyistä tarkemmin suojatien vieressä ajoradan ylitystä odottavat jalankulkijat.

Autokoulujen suojatiesääntöjen opetuksessa ei voitaisi jatkossa vedota nykyiseen lain tulkintaan, jossa vain suojatiellä oleville ja sinne astumassa oleville jalankulkijoille tulee antaa esteetön kulku.

Lakimuutoksen tarkoitus on muuttaa autoilijoiden nykyistä suojatiesääntöjen tulkintaa sellaiseksi, että suojatien kunnioitus autoilijoiden parissa lisääntyisi ja sen seurauksena suojatieonnettomuuksien lukumäärä saataisiin laskuun.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 39 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Kimmo Vanhamäki


Företrädare

Kimmo Vanhamäki


Ersättare

Kai Berg