Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kaivoslain muuttaminen

11.9.2017

3 634 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 3 634

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 11.3.2018.

Medborgarinitiativets titel

Kaivoslain muuttaminen

Datering av initiativet

11.9.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 87/52/2017

Innehållet i initiativet

Kaivoslakia on muutettava siten, että

Asetetaan louhintavero joka on x€/tonni louhittua maa-ainesta.

Valtausta/kaivostoimintaa/malminetsintää ei saa harjoittaa minkäänasteisella luonnonsuojelualueella (kansallispuistot, erämaa-alueet, luonnonpuistot, natura-alueet jne.) tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla.

Kaivosta ei myöskään saa perustaa sellaiselle etäisyydelle edellämainituista alueista, että siitä voi olla haittaa ympäristösuojelulaissa mainituilla tavoilla.

Edellämainitut pykälät eivät tulisi vaikuttamaan nykyisenkaltaiseen pienimuotoiseen kullanhuuhdontaan.

Jos kaivostoiminnasta on merkittävää haittaa paikallisille elinkeinoille, on kaivosyhtiö velvoitettava korvaamaan alueen elinkeinoharjoittajille kaivoksen aiheuttama taloudellinen menetys täysimääräisenä.

Maanomistajalle reilusti isompi provisio kaivoksen vuoden aikana louhitun metallin arvosta. (nykyinen 0,15%)

Paikallisia (ja erioten maanomistajia) on kuultava haluavatko he kaivosta.

Kaivoksen jätteitä ei saa laskea suoraan maaperään/vesistöön.

Jos näin joudutaan tekemään, jätteiden on oltava käsitelty niin ettei niistä koidu ympäristölle merkittävää/pysyvää haittaa.

Päästörajoituksia on tiukennettava nykyisestä niin, että ympäristölle ei saa aiheutua missään tilanteessa merkittävää/ pysyvää vahinkoa.

Kaivostoiminnan loppumisen jälkeen yhtiö velvoitetaam maisemoimaan kaivosalue.

Motiveringar

Nykyinen kaivoslaki on suomelle/suomalaisille/suomen luonnolle epäedullinen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Kai Lätti


Företrädare

Kai Lätti


Ersättare

Jeremi Nieminen