Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kaivoslain muuttaminen

11.9.2017

2 508 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 508

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kaivoslain muuttaminen

Datering av initiativet

11.9.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 87/52/2017

Innehållet i initiativet

Kaivoslakia on muutettava siten, että

Asetetaan louhintavero joka on x€/tonni louhittua maa-ainesta.

Valtausta/kaivostoimintaa/malminetsintää ei saa harjoittaa minkäänasteisella luonnonsuojelualueella (kansallispuistot, erämaa-alueet, luonnonpuistot, natura-alueet jne.) tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla.

Kaivosta ei myöskään saa perustaa sellaiselle etäisyydelle edellämainituista alueista, että siitä voi olla haittaa ympäristösuojelulaissa mainituilla tavoilla.

Edellämainitut pykälät eivät tulisi vaikuttamaan nykyisenkaltaiseen pienimuotoiseen kullanhuuhdontaan.

Jos kaivostoiminnasta on merkittävää haittaa paikallisille elinkeinoille, on kaivosyhtiö velvoitettava korvaamaan alueen elinkeinoharjoittajille kaivoksen aiheuttama taloudellinen menetys täysimääräisenä.

Maanomistajalle reilusti isompi provisio kaivoksen vuoden aikana louhitun metallin arvosta. (nykyinen 0,15%)

Paikallisia (ja erioten maanomistajia) on kuultava haluavatko he kaivosta.

Kaivoksen jätteitä ei saa laskea suoraan maaperään/vesistöön.

Jos näin joudutaan tekemään, jätteiden on oltava käsitelty niin ettei niistä koidu ympäristölle merkittävää/pysyvää haittaa.

Päästörajoituksia on tiukennettava nykyisestä niin, että ympäristölle ei saa aiheutua missään tilanteessa merkittävää/ pysyvää vahinkoa.

Kaivostoiminnan loppumisen jälkeen yhtiö velvoitetaam maisemoimaan kaivosalue.

Motiveringar

Nykyinen kaivoslaki on suomelle/suomalaisille/suomen luonnolle epäedullinen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Kai Pyry-Pekka Lätti Jämsä


Företrädare

Kai Pyry-Pekka Lätti Jämsä
Puistokatu 5 B 18
pyry12ppl@nullhotmail.com
0400152992


Ersättare

Jeremi Osmo Anthony Nieminen Jämsä
Tuukri tn 15 - 16, 10120 Tallinn
hagelin.jeremi@nullgmail.com
0458468694