Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Suomeen perustettava julkinen rekisteri seksuaalirikollisista

31.7.2017

3 634 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 3 634

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 31.1.2018.

Medborgarinitiativets titel

Suomeen perustettava julkinen rekisteri seksuaalirikollisista

Datering av initiativet

31.7.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 72/52/2017

Innehållet i initiativet

Vaadimme, että Suomeen perustetaan julkinen rekisteri, johon kootaan raiskauksiin ja lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden henkilöiden tiedot. Rekisteriin kerätään edellä mainituista rikoksista tuomittujen nimet, syntymäajat, valokuvat ja nykyinen asuinalue. Seksuaalirikollisten tulee myös ilmoittautua paikallisesti, kun he muuttavat uuteen naapurustoon. Yhdysvaltain mallin mukaisesti tiedot olisivat kaikkien suomalaisten saatavilla valtion ylläpitämällä nettisivulla. Rekisteri on toteutettava siten, että se ei vaaranna uhrien yksityisyyttä. Merkintä poistuu julkisesta rekisteristä samaan aikaan kun rikosrekisterimerkintä vanhenee.

Motiveringar

Kansalaisilla ja etenkin lapsiperheillä on oikeus tietää, jos omassa kaupunginosassa asuu raiskaajia tai pedofiileja. Tällä hetkellä tavallinen kansalainen joutuu niin halutessaan selvittämään seksuaalirikollisen henkilöllisyyden tilaamalla oikeudenkäyntiasiakirjoja, sillä media jättää tuomitun nimen usein julkaisematta, vaikka tieto käy ilmi julkisiksi merkityistä asiakirjoista, kuten tuomiolauselmasta.

Toisaalta tuomioistuimet eivät tällä hetkellä kunnioita julkisuusperiaatetta, josta oikeuslaitoksen nettisivuilla kerrotaan seuraavaa: "Julkisuusperiaate oikeudenkäynnissä merkitsee sitä, että oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on siten oikeus olla läsnä asian julkisessa käsittelyssä ja saada tieto julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista." (1)

Esimerkiksi heinäkuussa Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi "pedofiilien metsästäjänä" tunnetun Mikko Parantaisen ehdolliseen vankeuteen ja mittaviin korvauksiin muun muassa henkilörekisteririkoksesta, koska hän oli julkaissut tuomittujen seksuaalirikollisten nimiä, osoitteita ja kuvia sosiaalisessa mediassa. Tämä on ristiriidassa julkisuusperiaatteen ja suomalaisen oikeustajun kanssa. On myös riski, että tulevaisuudessa julkisuusperiaate vaarantuu entisestään. Veronmaksajien rahoittaman Yleisradion toimittaja vaati tänä vuonna eduskunnan hallintovaliokunnan edessä, että julkisissa rekistereissä olevan tiedon luovuttamista alettaisiin kontrolloida entistä tarkemmin poliittisin perustein, jotta ”ekstremisteiksi” haukutut tahot eivät pääsisi käsiksi julkisiin tietoihin. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tieto olisi yksinoikeus niille kansalaisille, joiden poliittinen arvomaailma on sama kuin nykyisten vallanpitäjien.

Helmikuussa Yleisradion toimittaja esitti hallintovaliokunnan kuulemisessa seuraavaa: ”Viranomaisasiakirjojen julkisuus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa hyvässä uskossa toimivat viranomaiset tahtomattaan avustavat ekstremistejä häiriköimään kansalaisia. Verkkoon levitettyä yksityistä tietoa ei saa koskaan verkosta pois. Samaan aikaan tulee huolehtia, että asialliset toimittajat saavat jatkossakin tarvitsemansa tiedot yhteiskunnallisesti merkittävää valvontatehtäväänsä varten. Yksi varteenotettava vaihtoehto on kouluttaa viranomaiset tunnistamaan ja epäämään tietopyynnöt, joiden motiivi on kyseenalainen ja tietopyynnössä ilmoitettu julkaisualusta tunnetaan lakeja halveksivana.” (2)

Jotta julkisuusperiaate ei olisi enää uhattuna ja jotta suomalaisten oikeus itsepuolustukseen seksuaalirikollisia vastaan voidaan turvata, me allekirjoittaneet vaadimme Suomeen perustettavaa Yhdysvalloista tuttua julkista seksuaalirikollisrekisteriä. (3)

Luotettava ja kaikkien ulottuvilla oleva rekisteri myös estää virheellisen tiedon leviämisen tai väärän henkilön leimautumisen seksuaalirikolliseksi saman nimen perusteella.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Rami Joukanen

Teemu Vainikka


Företrädare

Rami Joukanen


Ersättare

Teemu Vainikka