Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Asepalveluksen suorittaminen maakuntajoukoissa

22.6.2017

2 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 22.12.2017.

Medborgarinitiativets titel

Asepalveluksen suorittaminen maakuntajoukoissa

Datering av initiativet

22.6.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 68/52/2017

Innehållet i initiativet

Ehdotamme, että lakeja asevelvollisuudesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta muutetaan siten, että varusmiespalvelustaan suorittava asevelvollinen voidaan hakemuksen perusteella määrätä suorittamaan jäljellä oleva palveluksensa osallistumalla maakuntajoukkojen harjoituksiin, niihin liitettyyn Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaalliseen koulutukseen ja maakuntajoukkojen tarjoamaan virka-apuun.

Peruskoulutuskautensa (10 viikkoa) suoritettuaan, asevelvollinen voisi pyytää puolustusvoimilta siirtoa maakuntajoukkoihin. Hyväksynnän saatuaan asevelvollinen määrätään suorittamaan jäljellä oleva palveluksensa (min 95 vrk) seuraavan viiden vuoden kuluessa osallistumalla sotilaslääninsä maakuntajoukkojen harjoituksiin ja sotilaaliseen koulutukseen. Käytännössä tämä merkitsee noin 2 vrk/kk kunnes palvelusaika on täytetty.

Maakuntajoukoissa palveluksensa suorittanut asevelvollinen siirrettäisiin reserviin kuten muutkin asevelvolliset.

Motiveringar

Nykyisin jokaiselle koulutettavalle asevelvolliselle ei voida osoittaa sijoituspaikkaa sodanajan joukoissa. Perinteinen varusmiespalvelus tuottaa tarpeetonta varareserviä joita ei ole tarkoituskaan käyttää poikkeustilanteissa. Tasa-arvon toteutumisen vuoksi on kuitenkin tärkeää että jokainen kykenevä asevelvollinen suorittaa asepalveluksen. Maakuntajoukoissa suoritettava palvelus parantaa myös rauhanajan valmiutta.

Maakuntajoukot ovat puolustusvoimien yksiköitä joiden oikeudet, velvollisuudet, komento- ja vastuusuhteet ovat lainmukaisella tavalla määritelty.

Palvelus maakuntajoukoissa tarjoaa joustavamman mahdollisuuden suorittaa asevelvollisuus esim yksinhuoltajille, yrittäjille ja opiskelijoille. Tämä pienentää tarvetta lykkäysten ja vapautusten hakemiseen.

Palveluksensa keskeyttävien osuus olisi todennäköisesti pienempi.

Palvelu maakuntajoukoissa vapauttaisi puolustusvoimien resursseja, kuten majoitustiloja ja kouluttajia joukkotuontantoon

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jouni Hiltunen


Företrädare

Jouni Hiltunen


Ersättare

Timo Vakkala