Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Perustoimeentulotuki: Omistusasunnon lainanlyhennyksien huomioon ottaminen asumisen turvaamiseksi.

20.6.2017

1 009 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 009

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 20.12.2017.

Medborgarinitiativets titel

Perustoimeentulotuki: Omistusasunnon lainanlyhennyksien huomioon ottaminen asumisen turvaamiseksi.

Datering av initiativet

20.6.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

0M 65/52/2017

Innehållet i initiativet

Tällä hetkellä asumistuki ja perustoimeentulotuki ei huomioi asuntolainojen lyhennyksiä. Ehdotan, että perustoimeentulotuessa huomioitaisiin myös asuntolainojen lyhennykset, sillä perusteella, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Mahdollinen lakiehdotusteksti:

"Perustoimeentulotuki 30.12.1997/1412, luku 2, 7 b §

Perustoimeentulotuessa otetaan huomioon myös omistusasunnossa asuvan ruokakunnan rahoitusmenojen lyhennykset asumisen turvaamiseksi, asumistukilain (938/2014) enimmäismenojen 10 § mukaisesti."

Motiveringar

Tällä hetkellä asumistuki ja perustoimeentulotuki ei huomioi asuntolainojen lyhennyksiä. Asuntolainan saaminen vaatii tiettyjä tuloja ja lainan takausta joko rahallisesti tai henkilötakauksella. Tästä syystä on epäoikeudenmukaista, että vain vuokralla asuvat saavat taloudellisen tilanteen romahtaessa täyden avun asumisen turvaamiseksi, niin asumistuen kuin perustoimeentulotuen muodossa.

Tämän vuoksi ehdotan, että perustoimeentulotuessa huomioitaisiin myös asuntolainojen lyhennykset, sillä perusteella, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisäehdoksi voi mahdollisesti miettiä todistuksia siitä, että maksuvapaat lainoista on käytetty, tai että asunto on todistetusti myynnissä. Vaikka mielestäni on myös kohtuutonta, että omaisuus joudutaan myymään mahdollisesti lyhytaikaisen tilanteen vuoksi, esimerkiksi lomautustilanteessa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tehdä ehto, että lyhennykset otetaan huomioon esimerkiksi vuoden ajan, jotta järjestelmää ei tämän osalta käytettäisi hyväksi.

Mielestäni valtion tulisi tukea myös omaisuutta hankkineita. Lakimuutos saattaisi todennäköisesti lisätä myös omistusasuntojen osto- ja myyntiliikennettä, sillä tällä hetkellä henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen romahtaminen saattaa pelottaa asunnon ostajaa.

Tämä lakimuutos saattaisi myös vaikuttaa avoliittoihin, jolloin järjestelmää ei käytettäisi hyväksi asumalla eri asunnoissa, johtuen tämän hetkiseen tukipolitiikkaan, jolloin "lisätuet" haetaan toisella asunnolla. Sitä kautta mahdollisesti voitaisiin saada tämä lisäbudjetti, sekä helpottaa esimerkiksi kunnallisia asuntojonoja. Huomautan, että en ehdota muutosta asumistukilakiin, vaan pelkästään perustoimeentulotukeen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Ann-Christin Kalliomäki


Företrädare

Ann-Christin Kalliomäki


Ersättare

Jan Lindroos