Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

12.6.2017

67 681 stödförklaringar, varav 20 745 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 46 936

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Datering av initiativet

12.6.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 64/52/2017

Innehållet i initiativet

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: "Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä."

Motiveringar

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla vammaisilla henkilöillä ei ole itseä koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä. Vammaisille ihmisillä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä. Tämä on vahvistettu oikeuskäytännössä.

Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Kun henkilökunta ei kilpailutuksen jälkeen siirry uuden toimijan palvelukseen, menettävät asumispalveluiden asiakkaat heitä ymmärtävät ja heille tärkeät työntekijät. Silloin arjen rakentaminen on jälleen aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset henkilön mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 20 745 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / Kansalaisaloite Pinninkatu 51, 33100 Tampere


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Markku Juhani Virkamäki Tampere


Företrädare

Markku Juhani Virkamäki Tampere
Solkiniitynkatu 11, 33710 Tampere
markku.virkamaki@nullkvps.fi
040-5655 370

Risto Tapani Burman Kerava
risto.burman@nullkvtl.fi
0505569900

Lisbeth Regina Mutanen-Hemgård Kauniainen
Kauppalantie 2 A, 02700 Kauniainen
lisbeth.hemgard@nullfduv.fi
040 5264369

Jyrki Tapani Pinomaa Vihti
Aspa-säätiö Viljatie 4 A 00700 Helsinki
jyrki.pinomaa@nullaspa.fi
0400462705

Jukka Esko Tahvanainen Helsinki
NKL ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
jukka.tahvanainen@nullnkl.fi
0409004875

Petri Juhani Pohjonen Espoo
petri.pohjonen@nullinvalidiliitto.fi

Tarja Tuulikki Parviainen Helsinki
Nuijamiestentie 3 B, 00400 Helsinki
tarja.parviainen@nullautismiliitto.fi
0504097940

Sari-Minna Kristiina Tervonen Helsinki
sari.tervonen@nullepilepsia.fi

Ritva Orvokki Ulander Espoo
Jämsänkatu 2 00520 Helsinki
ritva.ulander@nullautismisaatio.fi
0414323345

Ilona Annikki Toljamo Espoo
ilona.toljamo@nullcp-liitto.fi


Ersättare

Kirsi Johanna Konola Tampere
Pylsynkatu 3 as 2, 33500 Tamperr
kirsi.konola@nullkvps.fi
0400328095