Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

25.3.2017

602 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 602

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 25.9.2017.

Medborgarinitiativets titel

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

Datering av initiativet

25.3.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 34/52/2017

Innehållet i initiativet

Maassa oleskeleville paperittomille ulkomaalaisille tulee säätää laissa oikeus hakea työtä tai aloittaa yritystoiminta. Työnhakuoikeus kestäisi kuusi kuukautta, ja sinä aikana henkilöt ja heidän perheenjäsenensä katsottaisiin maassa laillisesti oleskeleviksi. Jos kuuden kuukauden kuluessa löytyy työtä tai henkilö aloittaa elinkelpoisen yritystoiminnan, henkilölle ja hänen perheenjäsenilleen myönnettäisiin tarvittavat oleskeluluvat.

Aloitteen tarkoituksena on lievittää paperittomien ulkomaalaisten tukalaa tilannetta ja toisaalta saada heidän työpanoksensa hyötykäyttöön.

Koska aloite liittyy poikkeukselliseen tapahtumaan eli paperittomien ulkomaalaisten määrän nopeaan lisääntymiseen, laki voisi olla määräaikainen.

Motiveringar

Maassa oleskelee sisäministeriön arvion mukaan 2500-3000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Määrä on noussut äkillisesti, ja se johtuu turvapaikanhakemusten voimakkaasta lisääntymisestä vuodenvaihteessa 2015-2016. Turvapaikkahakemusten tulva ja Maahanmuuttoviraston tiukka linja ovat johtaneet siihen, että kaikki kielteisen päätöksen saaneet henkilöt eivät käytännössä voi palata lähtömaahansa. Välttääkseen maasta poistamisen pakkokeinoin, ihmiset ja perheet joutuvat pysymään piilossa viranomaisilta.

Hallitus pyrkii vaikeuttamaan paperittomien elämää Suomessa kaikin tavoin. Hallituksen joulukuussa 2016 hyväksymän toimenpidesuunnitelman mukaan paperittomille ei tule myöntää sosiaali- ja terveyspalveluja eikä toimeentulotukea, lapsia ei pidä päästää kouluun ja työntekoa ei tule sallia. Toimenpidesuunnitelma on inhimillisesti katsoen absurdi kun kyse on henkilöistä, jotka kotimaassaan voisivat joutua vainon kohteeksi.

Tarvitaankin inhimillisempiä toimia paperittomien määrän vähentämiseksi. Tilanne on poikkeuksellinen ja myös edellyttää poikkeuksellisia toimia. Ihmisten hätää ei kuitenkaan tule lisätä. Siksi paperittomille tulee antaa mahdollisuus järjestää oma ja perheensä elämä Suomessa. Oikeus hakea ja ottaa vastaan työtä tai aloittaa yritystoiminta olisi sivistynyt tapa tähän. Työmarkkinoiden kannalta hetki olisi sopiva. Varsinkin rakennusalalla, autoteollisuudessa ja telakoilla tarvitaan lisää työvoimaa. Työmarkkinat hyötyisivät ja paperittomien määrä vähenisi.

Koska tilanne on poikkeuksellinen, laki voisi olla kokeiluluonteinen eli määräaikainen. Määräaikaisuuden takia laki ei myöskään lisäisi hallituksen kovasti pelkäämää Suomen vetovoimaisuutta turvapaikanhakijoiden kohdemaana.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Ana Gutierrez Sorainen


Företrädare

Ana Gutierrez Sorainen


Ersättare

Lassi Jääskeläinen