Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Uskontokritiikki pois rikoslaista

31.1.2017

2 483 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 483

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 31.7.2017.

Medborgarinitiativets titel

Uskontokritiikki pois rikoslaista

Datering av initiativet

31.1.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 10/52/2017

Innehållet i initiativet

Ehdotamme rikoslain uudistamista uskonrauhapykälän osalta niin, että siitä poistetaan seuraava lavea muotoilu, joka rajoittaa uskontojen arvostelua sakko- ja vankeustuomion uhalla:

[Joka] julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, [on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.]

Ehdotamme lakia korjattavaksi seuraavaan muotoon:

Rikoslaki
17 luku
10 § (24.7.1998/563)
Uskonrauhan rikkominen

Joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Motiveringar

Modernissa oikeusvaltiossa ihmisiä ei tule tuomita uskontokritiikistä. Tällä hetkellä ideologioiden ajatuksia saa arvostella vapaasti, mutta jos samansisältöiset ajatukset esitetään uskonnon nimissä, niiden arvostelusta voi saada sakkoja tai jopa vankeustuomion. Suomen tulee siirtyä sananvapaudessa Ruotsin, Norjan ja Islannin tasolle, joissa laki mahdollistaa uskontojen kritisoinnin ilman pelkoa sakko- tai vankeusrangaistuksesta. Aloitteen alullepanijat eivät kannusta ketään tarkoituksella panettelemaan mitään uskontoa tai aiheuttamaan mielipahaa minkään uskontokunnan edustajille.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Miika Tynkkynen

Anter Yasa

Saul Schubak


Företrädare

Otto Lehto

Seida Sohrabi

Tere Sammallahti

Jiri Keronen


Ersättare

Anter Yasa