Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

23.12.2016

20 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 20

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 23.6.2017.

Medborgarinitiativets titel

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

Datering av initiativet

23.12.2016

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 137/52/2016

Innehållet i initiativet

Suomen eduskunnan tulee aloittaa lain valmistelu, jolla tuetaan päätoimisena toimivia naisyrittäjiä heidän ollessa äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan yritykselle ei yrittäjälle henkilökohtaisesti. Tuen saamiseksi yrityksen tulee olla Suomeen rekisteröity.

Motiveringar

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen vanhemmuudenkulujen tasaamiseksi 2 500 euron kertakorvauksella äidin työnantajalle. Uudistus tulee voimaan 1.4.2017.
Lakia valmisteltaessa ja hyväksyttäessä on kuitenkin unohdettu kokonaan päätoimisena toimivat naisyrittäjät.

Suomessa on noin 86 000 naisyrittäjää, joka on kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä ja myös naisyrittäjien määrällinen kasvu painottuu yksinyrittäjyyteen. Naiset ryhtyvät yrittäjiksi aktiivisemmin 35–44 -vuotiaina. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheenperustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle .
Naisyrittäjän jäädessä äitiys- ja vanhempainvapaalle, joutuu hän tuona aikana maksamaan yritystoiminnasta aiheutuvat pakolliset lakisääteiset maksut sekä mahdolliset muut toiminnan kulut, vaikka hänellä ei olisi äitiys- ja vanhempainvapaan (n.9kk) aikana yritykselle tulevia tuloja. Tämä voi pahimmassa tapauksessa kaataa yritystoiminnan.
Tukemalla naisten yrittäjyyttä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalla, edesautamme pohjaa, jolla nainen on tasavertainen miesyrittäjien kanssa.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Annan webbtjänst
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jonna Löflund


Företrädare

Jonna Löflund


Ersättare

Ari Prihti

Veikko Granqvist