Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

saattohoitovapaa

12.12.2016

1 717 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 717

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 12.6.2017.

Medborgarinitiativets titel

saattohoitovapaa

Datering av initiativet

12.12.2016

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 133/52/2016

Innehållet i initiativet

Ehdotamme ryhtymistä lain valmisteluun palkkaan suhteutetun saattohoitovapaan 1kk mahdollistamiseksi omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan potilaan hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas ja omainen haluavat hoidon toteutuvan kotona.

Motiveringar

Inhimillinen perustelu

Saattohoitovapaa mahdollistaa myös kaukana asuvan läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Omaiset ovat tunnustamaton voimavara. Vapaa toisi omaiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tasa-arvo perustelu

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Kustannus perustelu

Omaisen tuottama hoiva vähentää laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle säästöä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Taru Lehtinen


Företrädare

Taru Lehtinen


Ersättare

Saila Karppinen

Taru Orava