Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Aloite louhintaverosta

6.3.2015

1 908 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 1 908

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 6.9.2015.

Medborgarinitiativets titel

Aloite louhintaverosta

Datering av initiativet

6.3.2015

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 33/52/2015

Innehållet i initiativet

Aloite louhintaveron käyttöönotosta suomalaisessa kaivostoiminnassa. Louhintaveron määrä sidotaan louhitun maa-aineksen määrään. Verolla korvataan kunnille ja valtiolle kaivostoiminnan aiheuttamia kuluja.

Motiveringar

Suomen kaivoslainsäädäntö on täysin retuperällä, vaikka jo kuudesosa maamme pinta-alasta on tavalla tai toisella varattu kaivosteollisuudelle. Osa varauksista kohdistuu myös Natura-alueelle. Kun lisäämme yhtälöön CETA- ja TTIP-sopimukset, jotka jatkossa investointisuojan turvin voivat aiheuttaa sen, ettei lainsäädäntöä enää voi muuttaa, niin nyt on korkea aika puuttua asiaan. CETA mitä ilmeisimmin ratifioidaan tämän vuoden lopussa ja TTIP ehkä ensi vuonna.

Kennellekään ei liene epäselvää, että Talvivaaran tapaus oli katastrofi. Meillä ei ole varaa siihen, että vastaavia katastrofeja tapahtuisi kymmeniä lisää. Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät rikkaudet ja jättävät siitä korvaukseksi saastuneen maaperän, mikä pitää verovaroin puhdistaa. Siinä ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan sellaisista arvoista, joita ei voi rahalla mitata.

Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että joku ulkomaisista toimijoista nostaa syytteen Suomen valtiota vastaan. Näistä välimiesoikeudenkäynneistä on maailmalla riittävästi esimerkkejä, kuinka useampikin valtio on saanut miljardien suuruiset maksuvaateet. Tämä on tietyntyyppisten monikansallisten yritysten uutta ansaintalogiikkaa, jonka vapaakauppasopimukset mahdollistaa. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa sellaiseen.

Säilyttäkäämme Lappi matkailulle ja huolehtikaamme siitä, ettei Suomesta tule Ruhrin kaltaista kuolemanlaaksoa. Olemattomien kaivoslakien vuoksi tätä maata kutsutaan jo nyt Pohjolan Kongoksi. Älkäämme tehkö siitä oikeasti sellaista.

Louhintavero ei vielä yksin takaa, etteikö pahimmat uhkakuvat toteutuisi, mutta ainakin se pienentää riskiä ja toivottavasti herättää kansanedustajat pohtimaan myös muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Juha Hämäläinen


Företrädare

Nina Palomäki

Juha Hämäläinen

Paula Niemelä


Ersättare

Henri Autero