Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Transport- och kommunikationsverket Traficoms godkännande

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi har testats och kontrollerats noga och är således säker att använda. Traficom har kontrollerat datasystemet enligt vad som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ.

Traficoms uppgift är att säkerställa att det informationssystem som används vid webbinsamlingen uppfyller de krav som ställs i lagen om medborgarinitiativ.

Traficom kontrollerar att:

  1. Insamlingen av stödförklaringar sker genom utnyttjande av sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). 
  2. Olovlig ändring av uppgifterna i systemet och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras. I praktiken sköts detta bl.a. genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang som rör förvaltningen av användarrättigheter och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna och genom andra åtgärder.
  3. Systemet följer Befolkningsregistercentralens föreskrifter om vilken standardform de uppgifter som samlas in via ett datasystem ska ha för att elektroniskt kunna samköras med uppgifter i befolkningsdatasystemet för kontroll av stödförklaringar.