Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Syftet med webbtjänsten

I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan du skapa, understöda och följa medborgarinitiativ. Det är säkert och kostnadsfritt att använda tjänsten. Du kan använda webbtjänsten på svenska och finska. Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet.

Så här framskrider initiativet i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi

Anhängiggörande

  • beredning av initiativet
  • anhängiggörande av initiativet i tjänsten medborgarinitiativ.fi
  • justitieministeriets granskning

Insamling och kontroll av stödförklaringar

  • insamling av stödförklaringar under högst 6 månader
  • Befolkningsregistercentralen kontrollerar stödförklaringarnas riktighet och antal, såvida ansvarspersonerna uppskattar att initiativet har fått minst 50 000 stödförklaringar

Medborgarinitiativet överlämnas till riksdagen

  • om initiativet inte lämnats in inom loppet av sex månader förfaller det
  • om initiativet förkastas av riksdagen kan ett nytt initiativ göras om samma ärende 

flowstate-proposal-sv