Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Öppen utveckling av webbtjänsten

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Information om gränssnittet för tjänsten Invånarinitiativ.fi finns på Open Data API -sidan.