Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kontaktuppgifter

Vi hoppas att webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi utvecklar fortsättningsvis tjänsten och därför är din respons värdefull! Du kan skicka frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag om tjänsten.

Skicka din respons till adressen kansalaisaloite.om@om.fi .

Om medborgarinitiativet på andra webbplatser

Befolkningsregistercentralen ger mer information i frågor som berör kontrollen av stödförklaringar till medborgarinitiativ: http://www.vrk.fi/default.aspx?id=701

Läs mer om överföring av medborgarinitiativ till riksdagen och riksdagsbehandlingen: http://www.riksdagen.fi

Ansvarspersonernas uppgifter finns tillgängliga i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi, på initiativens egna sidor vid punkten ansvarspersoner.

Följ medborgarinitiativet på Facebook.